👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkitektur konst design

Skapad 2018-10-16 08:46 i Gemensamt grundskolan Kristinehamn
Grundskola 8 Slöjd
Du ska skapa ett slöjdföremål i valfritt material där du har blivit inspirerad av arkitektur, konst eller design. Ditt föremål ska samtidigt vara funktionellt d.v.s. den ska vara avsedd för något ändamål (leksak, hängare med knoppar, skärbräda, hylla etc.) och inte bara ett prydnadsföremål.

Innehåll

Målet med detta arbetsområde är att du ska…

 • planera och konstruera ett föremål med inspiration från ett välkänt byggnads- eller konstverk  
 • tillverka föremålet med en funktion, ska kunna användas till något
 • du skissar och gör en ritning, och förstå vad är det för skillnad på skiss och ritning
 • kunna kombinera olika material, trä, plast, läder, metall
 • använda ämnesspecifika begrepp, när du skriver i slöjdboken
 • presentera av din färdiga konstruktion och hur du gjorde, skriftligt och muntligt 
 • kunna ta egna initiativ som leder arbetet framåt

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målenMål för arbetsområdet


Målet med detta arbetsområde är att du ska…

 • planera och konstruera ett föremål med inspiration från ett välkänt byggnads- eller konstverk  
 • tillverka föremålet med en funktion, ska kunna användas till något
 • du skissar och gör en ritning, och förstå vad är det för skillnad på skiss och ritning
 • kunna kombinera olika material, trä, plast, läder, metall
 • använda ämnesspecifika begrepp, när du skriver i slöjdboken
 • presentera av din färdiga konstruktion och hur du gjorde, skriftligt och muntligt 
 • kunna ta egna initiativ som leder arbetet framåt

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

 

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • inspirations och kunskaps genomgång 
 • skissa olika förslag, rita, planera konstruktion
 • praktiskt och teoretiskt arbete 
 • dokumentation, loggbok, bilder av process och slutprodukt
 • muntlig presentation av den färdiga konstruktionen för hela klassen 
 • inlämningsuppgift/utvärdering med några bilder

 

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • göra självbedömning i slöjdloggen
 • under processen genom praktiskt arbete (läraren)
 • inlämningsuppgifter
 • presentation av det färdiga resultatet

 

Källor vi kommer att använda

 

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Föreläsningar/genomgångar av slöjdlärarna 
 •  Internet  

 

Matriser

Sl
Arkitektur, konst och design År 8

F
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.