Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2018-10-16 08:49 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi fördjupa våra kunskaper om kristendomen. Att ha förståelse för andra människor och deras tro och tankesätt är en viktig kunskap att ha med sig inför framtiden. Vi kommer lära oss om kristna tankar och handlingar. Titta på de olika riktningarna som finns inom kristendom samt undersöka hur kristendomen påverkar och påverkas av samhället.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Din förmåga att:

 • beskriva kristendomens viktiga tankegångar, heliga texter samt uttryck och handlingar.
 • resonera kring likheter och skillnader inom kristendomen.
 • undersöka och beskriva samband när det gäller hur kristendomen påverkar och påverkas av vårt samhälle.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Kunskaperna om kristendomen som begrepp, historia, uppkomst och grundare, heliga skrifter, symboler, utbredning, heliga platser, livsregler, kristendomen i Sverige, högtider och ritualer.
 • Kunna jämföra med andra religioner.
 • Förstå mångfalden i religionen och kunna se likheter och skillnader inom de olika inriktningarna och andra kristna rörelser. 
 • Källkritik.

Hur ska det bedömas?

 • Små muntliga diskussioner under lektioner 
 • Källkritikuppgifter 
 • I ett muntligt förhör (ca 4 elever samtidigt)
 • En skriftlig uppgift 
 • Prov (för de som vill istället för muntligt förhör)

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Rita historisk tidslinje
 • Rita och utveckla en mindmap för förkunskaper, inspiration och fördjupad kunskap
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Leta och läsa fakta från olika källor
 • Instuderingsfrågor enskilt eller i grupp
 • Ta reda på och arbeta med begrepp
 • Para ihop-övningar, bildövningar och karusellen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: