👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2018-10-16 09:48 i Östervåla skola 7-9 Heby
Grundskola 7 Samhällskunskap
I arbetsområdet ska vi lära oss om olika regler, lagar och normer. Vi ska också se hur det går till i en rättegång. Området kommer att avslutas med ett prov.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med: 

 

Instuderingsuppgifter

Uppgifter i boken

Inlämningsuppgift 

Fyra-hörns övningar 

Filmer

 

 

En ordlista på begrepp som du ska kunna på arbetsområdet. 

 

 • Lag
 • Regel
 • Norm 
 • Signalement 
 • Straff
 • Fängelse
 • Polis
 • Rättegång
 • Försvarare
 • Advokat 
 • Åklagare
 • Vittne
 • Böter
 • Villkorlig dom
 • Samhällstjänst 

 

 

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov V.46 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9