Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap hösten 2018

Skapad 2018-10-16 10:55 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Arbetsområde kring demokrati, hur Sverige styrs, de politiska partierna och hur valet går till.

Innehåll

Undervisning och centrala begrepp

Under arbetsområdet kommer du att få fördjupa dig i hur vårt demokratiska samhälle fungerar. Du får lära dig vad som kännetecknar en demokrati och hur den fungerar i praktiken. Vi kommer att gå igenom hur regering och riksdag fungerar samt hur det går till med val i Sverige. 

Du kommer att få se filmer, läsa texter och delta i diskussioner för att utveckla dina kunskaper och förmågor.

Bedömning

Du kommer att ges möjlighet att visa dina kunskaper genom diskussioner i klassen samt ett skriftligt prov.

Du ska visa att du har:

  •  kunskaper om hur Sverige styrs. 
  •  kunskaper om hur valet går till. 
  •  kunskaper om de politiska ideologierna. 
  •  kunskaper om de olika politiska partiernas bärande tankar och idéer.

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap

Dessa förmågor bedöms inom detta arbetsområde:

E
C
A
Faktakunskaper politiska strukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Faktakunskaper centrala begrepp
,
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonemang kring samhällsfrågor
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Resonemang kring demokratiska värden
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: