Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-10-16 11:18 i Grundskola i Partille (Provskola) Partille
Grundskola 9 Svenska
I det här området fokuserar vi på den argumenterande textgenren. Med andra ord ska du få öva på att övertyga dina läsare om att din åsikt är den rätta.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med argumenterande texter. Du kommer att få öva på att skriva så att du kan övertyga andra om en åsikt på ett trovärdigt sätt. 

Hur kommer vi att arbeta?

 • Genomgångar
 • Läsa exempel på argumenterande texter samt att arbeta med dem utifrån frågor. 
 • Språkliga drag
 • Diskussioner i gruppen
 • Planera och göra research inför att skriva en debattartikel. Hitta fakta. 
 • Eget skrivande av en debattartikel
 • Bearbetning av din debattartikel.  

Bedömning:

 • Enskilt arbete utifrån textexempel
 • Eget skrivande av en debattartikel (fakta, innehåll, struktur, skrivregler, källhänvisningar). 
 • Bearbetning av din text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska grund - introduktionsprogrammet

Skriva:

Inte riktigt där ännu
Fortsätt kämpa!
E
C
A
Skriva olika typer av texter och användning av skrivregler
Det finns många olika typer av texter som du behöver kunna skriva. Här ingår också skrivregler, som punkt, stor och liten bokstav, skriftspråk, styckeindelning och sådant som är typiskt för de olika texttyperna.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Källor:

Inte riktigt där ännu
Fortsätt kämpa!
E
C
A
Hitta källor, källkritik
Kan vi lita på allt och alla? Här visar du att du kan hitta information på olika ställen (som böcker och på Internet) och förklarar om du kan lita på informationen - varför/varför inte?
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Citat och hänvisningar
Ibland behöver man låna fakta, information och åsikter från andra personer. Här visar du att du kan skriva in detta i dina egna texter på ett korrekt sätt.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Respons och bearbetning

Inte riktigt där ännu
Fortsätt kämpa!
E
C
A
Bearbeta texter
Bearbeta dina texter utifrån den respons som du fått av andra.
... utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
... utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
... utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: