Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Lag och Rätt

Skapad 2018-10-16 12:32 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Varför har vi lagar och regler? Vad finns det för olika lagar? Vad händer om man bryter mot olika lagar? Hur påverkar brott den som brutit mot lagen? Hur påverkar det familj och samhälle?

Innehåll

Syfte och mål

Efter det här arbetsområdet ska du kunna:

 • förklara vad det innebär att stifta en ny lag.
 • berätta vad en lag innehåller och var vi hittar våra lagar.
 • känna till vad som skiljer våra vanliga lagar från våra grundlagar
 • namnge några olika brott.
 • förstå och använda viktiga samhällsvetenskapliga begrepp.

Begrepp vi arbetar med:

samvete, lag, rättighet, skyldighet, riksdag, stifta lagar, häleri, snatteri, misshandel, olaga hot, grundlagar, demokratiskt, yttrandefrihet, rasistiskt, förtala, allemansrätten, social myndighet, förhör, vittne, misstänkt, förundersökning, anhålla, domstol, häkta, rättegång, brottsling, straff, jurist, advokat, försvarare, åklagare, domare, domstol, rättegång, fängelse, böter, oskyldig, skyldig, rån, mened, regel, utredning, skadegörelse, klotter, undanröja bevis, väcka åtal,

Arbetsgång

Vi kommer arbeta med olika brott. Vad är  regler och lagar? Vi tar reda på vad en lag är och var vi kan hittar lagarna. Vad är en grundlag? Vad skiljer en grundlag från en lag? Vad händer när en person begått ett brott? Hur ser det ut i en domstol? Vad händer i en rättegång? Vilka arbetar i en domstol? Vilka straff kan man få i en domstol?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: