Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2018-10-16 12:41 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
På föräldramötet samarbetade vi kring begreppen ur normer och värden målet från läroplanen för förskolan. Efter att ha sammanställt alla tankar har vi konkretiserat målet till att fokusera på att; visa förståelse och hänsyn. Detta kommer vi att arbeta med på olika sätt och genom olika uttrycksformer såsom, litteratur, lekar, uppdrag (från Grodan), drama samt i vardagssituationer.

Innehåll

Mål/syfte

-Vart ska vi? 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, (Lpfö 98/16)

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och visa hänsyn gentemot andra (barn, vuxna, djur, miljö).

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen visar oss?

Vi strävar efter att barnen utvecklar sin förmåga att visa förståelse och visa hänsyn gentemot såväl medmänniskor som miljön omkring oss. Genom att reflektera, samtala om och diskutera önskar vi att de får syn på att det finns olika sätt att förstå saker/händelser på och att det är okej att vi upplever samma händelse olika. Genom att använda konkreta händelser som exempel kan vi belysa det i för barnen kända sammanhang, tex vid konflikt. Vi vuxna dramatiserar något och låter sedan barnen berätta och lyfta fram sina tankar och ideér om vad som hände och hur de olika parterna kan ha upplevt situationen. Det kan ibland vara lättare att vara objektiv och inte själv delaktig i konflikten.

 

Nuläge

-Var är vi?

Vi hör och ser att barnen uttrycker sina upplevelser när de hamnar i olika situationer. Vi har också uppmärksammat att alla inte berättar/uttrycker sin egen upplevelse. Vi ser att barnen behöver få syn på varandras olika sätt att se på/förstå olika eller samma situation. Tillsammans behöver vi hjälpas åt att lyssna på varandra och uppmärksamma att vi inte alltid tänker lika, hur det kan komma sig att vi inte gör det och hjälpas åt att förstå varandra.

Genomförande/metoder 

Hur? 

 • Vi vuxna är förebilder
 • Samarbetsövningar
 • Uppdrag/lekar
 • Ta vara på vardagssituationerna när de uppstår
 • Skapa tillfällen/miljöer som möjliggör att alla kan berätta sin upplevelse och känner sig trygga med det

 

Utveckling av ett förändrat kunnande 

 • När vi hör att barnen delger sin egen upplevelse
 • När vi hör att barnen lyssnar på varandras utsagor/tankar
 • När vi ser/hör att barnen tillsammans kommer vidare efter att ha lyssnat in varandra
 • När barnen känner sig förtrogna med att använda nya strategier för att visa hänsyn
 • När vi hör att barnen utmanas i sin förståelse av andras perspektiv

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi kommer att observera och dokumentera löpande i både vuxenstyrda aktiviteter/lekar och i barnens egna lek- och lärstituationer. Dokumentation från projektet kommer att finnas tillgängligt allt eftersom projektet fortskrider. Unikum - lärlogg för hela gruppen (tillgängligt för barn och vårdnadshavare).

Utvärdering

Vad ser vi för lärande och kunskaper?

Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: