Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nobelfest 2019

Skapad 2018-10-16 12:46 i Förskolan Blynäsviken Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på?
Förskola
Vi vill uppmärksamma traditionen Nobelfest på vår förskola.

Innehåll

Varför?

För att uppmärksamma Alfred Nobel och att pris delas ut till duktiga människor. Vi vill ge barnen  faktakunskaper, nya begrepp
Vi har skapat en egen tradition på förskolan utifrån den svenska traditionen. Barnen får rösta på något de är särskilt bra på i barngruppen, välja hur de vill klä sig denna dag - barns inflytande och delaktighet. Skapa gemenskap på hela förskolan med en gemensam fest på riktigt och på barnens villkor.

Hur?

Personlig inbjudan till själva festen. Gemensam inbjudan till avdelningen för nominering till Nobelpris. Vita dukar, ev. levande ljus, blommor, ljusslingor och dessert. Klä sig fint utifrån eget val av kläder. Vals och annan dans. Gemensam prisutdelning kl 9.30 på Ejdern med mingel och representant från kungafamiljen innan trerätters lunch på respektive avdelning. Vi letar fakta om Alfred Nobel och pratar om hans arbete förr. Vi ses på Havsörnen för dans kl.13.30.

Ord: uppfinningar, nominering, majoritet och minoritet, demokrati, vals, pardans

Varje avdelning gör iordning tavlorna.

När?

Inbjudan går ut vecka 49. Tisdag 10/12 är Nobelfesten.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vilket reflektionsunderlag använder vi?
Vi samlar reflektioner från barn och vuxna på t ex fyrspaltare.
Gemensam utvärdering på ALL-möte 11/12

Vem ansvarar för dokumentationen?

Utvärdering tillsammans med barnen:

Hur går vi tillväga?
Förslag: 'Revisit' - gå tillbaka till inläggen på lärloggar och bloggar i Unikum och titta på bilder och läs texter på/om vad ni gjort. Titta på barnens alster på väggen. Ställ öppna frågor till barnen tex om hur de upplevt projektet, vad de lärt sig och om de vill utveckla något?

Hur dokumenterar vi utvärderingen?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: