Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforska med kroppen

Skapad 2018-10-16 13:26 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

                                                                                               

Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Utforska med kroppen

Tidsperiod: ht-18

Förskolans namn: Njutångers förskola

Grupp: Vitsippan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 2018 ht-18

Planeringen Upprättad av: Maja Westberg, Katarina Sandqvist, Ingela Frank.

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Grov-och fin motorik, kroppsuppfattning, matematik, språk, normer och värden och teknik.


Vilka målområden i läroplanen berörs? Förskolan ska sträva efter att varje barn:
- Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
- utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande.
- utvecklar nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
- utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning.- utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
- utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vi vill, tillsammans med barnen, skapa en trygg miljö där alla kan utvecklas. Vi arbetar ständigt med normer och värden, där vi nu fokuserar på att lära oss att säga stopp och att lyssna när andra säger stopp. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin motorik, sin kroppsuppfattning, sitt språk och förståelse för enkel matematik och teknik.


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi ser att barnen är intresserad av att utforska på olika vis med deras kroppar något vi vill ta tillvara på och väljer att ha som grund till våra nyfikenhetsfrågor och dokumentationer under hösten. Arbetet går att utveckla och rikta mot de olika delarna som ska beröras så som normer och värden, språk, teknik och matte genom att vi ser till vad barnen intresserar sig för i vardagen. Barnen görs delaktiga genom att vi utgår från deras intressen. Ansvarig för arbetet är vi pedagoger på Vitsippan - Maja, Katarina och Ingela.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Då vi utför dokumentationer varje vecka utifrån detta så synliggör vi barnens lärande för oss, barnen samt vårdnadshavarna på vår dokumentationsvägg i hallen. Vi kommer även att lägga in lärloggar som vi kopplar till planeringen.

 

   

                                                                                                                                                                               H:\Logotyper\Vanlig\Bockar%20åt%20höger%20-%20text%20till%20vänster%20-%20färg%20-%20ljus%20bakgrund[1] [Converted].jpg
 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: