👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holidays

Skapad 2018-10-16 13:48 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Engelska
We're working with the chapter "Holidays" in Good Stuff A.

Innehåll

w. 42

Wednesday:
- Trial exam (listening)
- Read pp. 108-109 together
- Read pp. 108-109 in pairs
- Translate pp. 108-109

Thursday:
- Reading
- Reading log
- New homework: voc. p. 108
- Ex. D, p. 87 (speaking)
- Ex. A+B, p. 86

w. 43

Wednesday:
- Reading
- Ex. B, C1, C2 + E, pp. 86-87
- Ex. F1, p. 88
- Ex. A-E, pp. 96-97 (grammar)

Thursday:
- Quiz: voc. p. 108
- New homework: voc. p. 110
https://www.youtube.com/watch?v=faUYJ9fMiGg (Thanksgiving)
https://www.youtube.com/watch?v=pp59n0So-XE (Diwali)
https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg (Halloween)

w. 45

Wednesday:
- Trail exam: oral
- Reading
- Reading log
- Ex. A-F, pp. 98-99 (grammar)
- Ex. A-F, pp. 100-101 (grammar)

Thursday:
- Trial exam: oral
- Quiz: voc. p. 110
- New homework: voc. p. 111
- Read pp. 110-111
- Finish grammar
- Ex. A-D, pp. 102-103

w. 46

Wednesday:
- Trial exam: oral
- Reading
- Reading log
- Reread pp. 110-111
- Ex. A-D, pp. 89-90

Thursday:
- Trial exam: oral
- Quiz: voc. p. 111
- New homework: voc. pp. 112-113
- Ex. A, p. 104
- Ex. C + D, p. 105
- Ex. A-D, p. 106-107

w. 47

Wednesday:
- Trial exam: oral
- Reading
- Reading log
- Read pp. 112-113
- Ex. A, p. 91
- Finish grammar

Thursday:
- Trial exam: oral
- Quiz: voc. p. 112-113
- New homework: voc. p. 114
- Ex. B-D, pp. 91-92
- Finish/continue grammar

w. 48

Wednesday:
- Trial exam: oral
- Reading
- Reading log
- Read p. 114
- Ex. A-D, pp. 108-109
- Ex. A-D, pp. 110-111

Thursday:
- Trial exam: oral
- Quiz: voc. p. 114
- New homework: voc. pp. 115-116
- Read p. 115
- Ex. A-B, p. 93
- Ex. C1, p. 94 (colouring)

w. 49

Wednesday:
- Reading
- Reading log
- Read p. 116 in pairs
- Ex. A, B1 + B2, p. 95
- Finish grammar

Thursday:
- Quiz: voc. p. 115-116
- New homework: finish research
- Research Christmas in an English speaking country

w. 50

Wednesday:
- Continue research

Thursday:
- Start writing a postcard
- New homework (NB! For Wednesday): finish postcard

w. 51

Wednesday:
- Finish postcards

Uppgifter

  • Postcard

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska åk 4-6

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Skriva
Förmåga att uttrycka sig i skrift.
Du kan skriva korta, enkla meningar om dig själv, din familj och liknande, men har svårt att skriva lite längre, sammanhängande texter. Du använder ett enkelt och vardagligt språk.
Du kan skriva korta, enkla texter om för dig välbekanta ämnen. Du använder ett relativt enkelt språk men använder det i huvudsak korrekt och gör dig förstådd.
Du kan skriva lite längre, mer detaljerade texter om ett för dig välbekant ämne, alternativt skriva kortare texter i ett angivet ämne. Du försöker medvetet använda ett mer varierat språk när du skriver. Du skriver i huvudsak korrekt och har inga problem att göra dig förstådd.
Du skriver längre, detaljerade texter även i mindre kända ämnen. Du använder ett i huvudsak korrekt, varierat och nyanserat språk och anpassar texten efter syfte och mottagare.
Förmåga att använda olika strategier för att göra sig i förstådd i skriftlig kommunikation.
När du saknar ord för det du vill uttrycka ger du antingen upp, använder den svenska motsvarigheten eller ber någon annan om hjälp.
När du saknar ord för det du vill uttrycka ber du någon om hjälp, tar hjälp av en ordlista eller liknande, eller försöker hitta en synonym.
När du saknar ord för det du vill uttrycka använder du dig av alla strategier du känner till för att förmedla det du vill säga - synonymer, omskrivningar, hjälpmedel osv.
Realia
Kännedom om engelskspråkiga länders kultur och levnadssätt samt förmåga att diskutera och göra jämförelser.
Du känner till några enkla fakta om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder och kan redogöra för dem på enkel engelska.
Du känner till flera fakta om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder och kan både redogöra för och diskutera dem på engelska.
Du har goda kunskaper om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder, kan diskutera dem och göra jämförelser med andra kulturer och levnadssätt på engelska.