Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Tema 2 - Åsaskolan

Skapad 2018-10-16 14:09 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F Matematik
Vi arbetar med mängder, antal och talmönster.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Barnen skall få erfarenheter av att

 • använda räkneramsan i lekar och vid uppräkning
 • räkna, jämföra och uppskatta mängder
 • undersöka mängder genom att gruppera och skapa mönster
 • undersöka och använda "det starka fem-talet"
 • undersöka och använda begreppen fler, färre, lika många
 • undersöka och använda ordningstal
 • resonera och ge förklarningar med hjälp av konkret material, bilder, teckningar, ord och andra uttrycksformer

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi följer efter NCMs bok Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Tema 2 
Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi arbetar i grupp, par och enskilt.
 • Vi har två arbetspass i veckan

Begrepp

 • flest
 • färst
 • skillnad
 • uppskatta
 • lika många
 • antal
 • form

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: