👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden och Antiken

Skapad 2018-10-16 14:17 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Forntidens och Antikens historia för åk 7.
Grundskola 7 – 9 Historia
Från jägare och samlare till väldiga civilisationer

Innehåll

Från vecka 40 fram till mitten av januari läser vi historia i klass Gt05c. Vi börjar med de allra första människorna som var jägare och samlare, följt av den stora förändringen när människor började odla jorden och blev bofasta bönder (bondestenåldern). Därefter studerar vi de första städerna och flodkulturerna, särskilt i Mesoptamien och Egypten. Efter höstlovet är det sedan dags att lära sig om Antiken (grekerna och Romarriket) och vilken betydelse dessa högkulturer har haft för vår tid. De frågor vi särskilt ska försöka besvara är:

 • Var uppstod de första städerna och civilisationerna?
 • Varför just där?
 • Vilken betydelse har Antiken haft för vår tid?
 • Hur märker vi det idag?

Eleverna får redovisa sina kunskaper vid tre olika tillfällen:

Onsdag 24/10 (vecka 43): Prov på jägarstenåldern, bondestenåldern, Mesoptamien och Egypten.

Vecka 48 (preliminärt): Prov på Antikens Grekland

Vecka 3 (prelimnärt): Prov på Romarriket och om historiska källor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi
Kunskapskrav i historia för arbetsområdet "Forntiden och Antiken" åk 7 Gullbrandstorpsskolan

E
C
A
Kunskap om olika tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under Forntiden och Antiken.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Forntiden och Antiken.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Forntiden och Antiken.
Orsaker och konsekvenser, resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer, samband
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och människors levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du visar hur utvecklingen under Antiken har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och människors levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder. Du visar hur utvecklingen under Antiken har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och människors levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du visar hur utvecklingen under Antiken har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Hur historia används
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur Forntidens och Antikens historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur Forntidens och Antikens historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur Forntidens och Antikens historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källmaterial och källkritik
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.