👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande planering FRANSKA

Skapad 2018-10-16 14:25 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Det här är en sammanställning av de kunskapskrav vi jobbar med.

Matriser

M2
Bedömningsmatris Moderna Språk

Når inte målen för E
E
C
A
Tala
Du kan uttala enkla ord och läser enklare texter. Ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå.
Du kan muntligt berätta något eller läsa lärobokstexterna med ett godtagbart uttal.
Du kan härma målspråket och har ett bra uttal. Du kan svara på frågor och beskriva kända områden.
Du har ett mycket bra uttal. Det är lätt att förstå dig. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar.
Lyssna/Förstå
Du uppfattar och förstår enstaka ord och kända fraser på målspråket.
Du uppfattar och förstår enkla instruktioner och enkla hörövningar i lugnt tempo.
Du kan även uppfatta lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du förstår innehållet i sin helhet när språket talas tydligt. Du kan sammanfatta väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Du kan läsa enstaka ord, men kan ännu inte läsa och förstå enkla istruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller återberättar delar av texter.
Du kan förstå innehållet i enkla texter i både helhet och detaljer och kan återberätta en text med egna ord.
Skriva
Du kan skriva en del ord, men du kan ännu inte skriva egna meningar.
Du kan skriva enkla meningar och berätta eller beskriva något.
Du kan skriva enkla brev och beskrivningar med viss grammatisk korrekthet.
Du kan skriva lite längre och mer detaljerade texter och visar att du behärskar de språkregler vi gått igenom.
Realia
Eleven har grundläggande kännedom om t.ex. geografi och traditioner i länderna där målspråket används samt kan göra enkla jämförelser med sitt hemland.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.