Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lass mal von dir hören! Per e-mail oder Skype …..

Skapad 2018-10-16 15:06 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Ett brev kan betyda så mycket! Kunna skriva ett brev betyder att kunna uttrycka sig skriftligt för att berätta, beskriva eller meddela något i mer varierat språk samt i olika tidsformer. Du tränar på att kommunicera skriftligt med ett klart och begripligt språk för informationsutbyte och personliga kontakter. Vi har arbetat skrivprocessinriktat - du har tagit emot kamratrespons på ditt första brev och därefter bearbetat den, både språkligt och innehållsligt, innan du lämnade in det för bedömning.

Innehåll

Du hast deinen Eltern (deinem Bruder/Freund) schon lange keine Mail mehr geschrieben, obwohl du eine Menge erlebt hast.

 

Zum Beispiel letztes Wochenende, als du mit deinem Freund (deiner Freundin/deinen Freunden) spontan einen Ausflug gemacht hast.  

Oder das lange Wochenende davor, als eure Wohngemeinschaft unterwegs war.

Du kannst auch mit deinen Eltern skypen heute Abend!

 

Du weisst ja, deine Familie ist immer sehr neugierig. Sie wollen sicher wissen:

Wohin bist du gefahren und mit wem?

Wo hast du geschlafen?

Was hat der Ausflug/ die Bahnfahrt gekostet?

Was hast du gemacht und spannendes erlebt?

Was hast du gegessen?

Hast du neue Leute kennengelernt ?

Und so weiter, und so weiter …..

 

 

Also, höchste Zeit, eine Mail zu schreiben oder zu skypen!

 

 

Du ska utveckla förmågan att:

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- formulera sig (...) i (...) skrift

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

I matrisen beskrivs vissa förmågor bara i två steg, medan andra anges i flera.  Orsaken till detta är att olika förmågor utvecklas olika snabbt. Progressionen ligger istället i hur ett enkelt ord­- och strukturförråd kombineras med  de övriga språkliga förmågorna. 

Matriser

M2
Lass mal von dir hören! Per e-mail oder Skype …..

Grundläggande
Utvecklat
Avancerat
Önskan
Grad av mottagaranpassning
beskriver i vilken utsträckning du formulerar dig med språklig och innehållsmässig anpassning till syfte, mottagare och situation. I mejlet handla det t.ex. om val och användning av hälsnings- och avskedsfraser eller tilltalsformer
I mejlet finns en inledning, en avhandling samt en avslutning. Ditt mejl börjar och avslutas med en hälsning.
Innehåll
Dina tankegånger framgår. Ditt mejl innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp.
Dina tankegånger framgår tydligt. Ditt mejl innehåller mest enkla , men även några mer utvecklade beskrivningar av händelser.
Dina tankegånger framgår tydligt. Ditt mejl innehåller välutvecklade beskrivningar av händelser där du växlar mellan att beskriva och förklara.
Gestaltande beskrivningar av t. ex. personer miljöer känslobeskrivningar
Språkets omfång och bredd
beskriver ditt ord­- och strukturförråd och förmågan att använda dessa i skrift.
Ditt ordval är enkelt. Du använder ett mycket grundläggande förråd av ord och enkla fraser.
Ditt ordval är varierat. Du har tillgång till och använder dig av en bredare repertoar av ord och satsstrukturer.
Ditt ordval är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språkets precision
beskriver hur effektivt du utnyttjar och organiserar det språk du har tillgång till för att framföra ditt budskap
begripligt innebär att du kan använda några få enkla grammatiska strukturer och mönster och för det mesta göra dig förstådd. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak.
Relativt tydligt innebär att du kan använda enkla strukturer och mönster och oftast göra dig förstådd. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar och använder sambandsord och ibland bisatser. Du har börjat inleder meningar på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl.
Tydligt handlar om att du kan använda vanliga strukturer och mönster och uttrycka dig förhållandevis exakt. Meningsbyggnaden är mycket väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar och använder fler sambandsord och bisatser. Tempus fungerar relativt väl.
Tempusformer används korrekt och du behärska alltid rätt ordföljd i huvudsatser och bisatser.
Grad av textbindning
beskriver i vilken utsträckning du strukturerar meddelande och ordnar satser så att de bildar ett sammanhängande språk.
Med enstaka ord och fraser respektive med fraser och meningar Det beskriver ett mycket grundläggande förråd av ord, enkla fraser och meningar som du använder för att kommunicera.
Till viss del sammanhängande Det innebär att du på ett relevant sätt kunna sätta samman ord eller grupper av ord med mycket enkla och grundläggande sambands-­ eller bindeord som ”och” eller ”sedan”, till exempel för att beskriva något som en uppräkning av punkter.
Relativt sammanhängande Det innebär att du allt friare kan sätta samman grupper av ord med sådana enkla sambands-­ eller bindeord som ”men” och ”därför att”, till exempel för att berätta en historia. Vanliga sambandsord som exempelvis och, men, sedan, som och därför att. Det förekommer också bisatser.
Mejlet är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Meningar och sammanhang knyts ihop med en stor variation av konjunktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: