Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-10-16 15:22 i Nyhammars förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Barnen är intresserade av lärplattor, robotar och annan teknik. Genom att introducera programmering så kan vi tillsammans med barnen träna på bl.a. att ge instruktioner, att förstå och följa instruktioner, att lyssna, tänka i flera steg, matematik och föra matematiska resonemang Blue-bot är en liten robot man kan programmera till att förflytta sig i olika riktningar med hjälp av förinställda knapptryckningar.

Innehåll

 

Syfte

Vi vill  introducera enkel programmering i barngruppen Vi ser att barnen är intresserade av teknik, lärplattor, dator och olika spel. Ofta kan de i leken ge varandra instruktioner och kommandon. Vi vill gärna vidareutveckla deras förmågor som vi ser genom att börja prata om och utföra enklare programmering. Vi börjar med enklare programmering med hjälp av olika material för att sedan börja jobba med Blue-bots. Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, loop, algoritm, kod, höger och vänster etc.

 

Dessa förmågor och lärprocesser kommer vi att prova på/arbeta med:

 • Kommunikation
 • Att ge instruktioner
 • Att förstå och följa instruktioner
 • Att lyssna
 • Tänka i flera steg
 • Matematik
 • Att föra matematiska resonemang
 • Samarbete
 • Turtagning
 • Planering
 • Lägesbeskrivning
 • Logiskt tänkande
 • Språk

 

 

Metod

Vi kommer att prata om och prova på enkla programmeringar. Hur gör vi när vi tvättar händerna? Vad händer om vi tar tvålen sist? Vi inleder med aktiviteter som bygger på att se och följa mönster.  Vi undersöker mönster på djur och natur. Vi provar att programmera varandra med hjälp av pilar, start och stop.

När  barnen sedan har fått en större förståelse vad programmering innebär övergår vi till att jobba med att programmera våra Blue-Bots.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar med kamera, video, papper och penna. (Unikum)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: