👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Pedagogisk planering åk 4

Skapad 2018-10-16 15:24 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 Engelska
I engelskan kommer vi att använda oss av Champ 4 samt andra texter och medier. Du kommer att få gå på maskerad, simma med hajar och mycket annat. Förutom detta kommer du även få repetera ord, fraser och grammatik med hjälp av våra vänner Becky och Henry Champ.

Innehåll

Syfte och mål

Med hjälp av Champ 4 och andra texter och medier får eleverna utveckla förmågan att:

- lyssna på olika typer av texter och media samt förstå dess innehåll.

- läsa olika typer av texter samt tolka och resonera kring innehållet.

- använda olika strategier för att göra sig förstådd i olika sammanhang.

- använda och anpassar språket efter situation och mottagare.

- analysera och reflektera kring olika situationer och sammanhang där engelska används runtom i världen.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up, etc.).

• lyssna till olika slags texter och reflektera kring innehållet.

• lyssna till olika slags hörövningar och reflektera kring innehållet.

 

• läsa olika slags texter och visa på läsförståelse genom att arbeta med olika läsförståelseuppgifter.

• läsa instruktioner.

 

• skriva olika slags texter på engelska.

• träna stavning, grammatik och skriva meningar på engelska.

• titta på filmer, leka lekar och sjunga.

 

• samtala kring de olika texterna i klassrummet samt svara på frågor muntligt.

• delta i muntliga övningar, presentera sig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna åsikter.

 

• använda olika strategier för att ta till sig texters och hörövningars innehåll.  

 

Vad bedöms?

Elevens förmåga att:

- ta till sig innehållet vid hörövningar, diskussioner etc.

- reflektera kring texters och andra mediers innehåll och budskap.

- läsa olika typer av texter på engelska (läsförståelse).

- skriva olika texter på engelska och anpassa språket efter situation.

- stava på engelska.

- samtala och diskutera på engelska, genomföra muntliga presentationer.

 

Hur bedöms det?

 • Genom att delta aktivt under lektionerna.

Genom olika bedömningsuppgifter;

 • skrivuppgifter.
 • läsförståelseuppgifter.
 • hörövningar.
 • muntliga övningar och uppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
ENGELSKA ÅK 4

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Lyssna och diskutera
Du visar att du kan förstå enkel talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att försöka svara på enkla frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Du visar att du har goda kunskaper i att förstå talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Du visar att du har mycket goda kunskaper i att förstå talad engelska i olika situationer. Detta visar du genom att svara på frågor och delta i diskussioner och samtal av olika slag.
Läsförståelsestrategier
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av någon strategi för att lättare ta till dig innehållet.
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av olika strategier för att lättare ta till dig innehållet.
För att underlätta din förståelse av det du läser och lyssnar på använder du dig av olika strategier för att lättare ta till dig innehållet.
Läsa och reflektera
Du kan till viss del läsa och förstå enkla texter samt göra enkla kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett enkelt och begripligt uttal samt en viss språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå olika texter samt göra relativt utvecklade kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett relativt tydligt och begripligt uttal samt en god språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå olika texter samt göra utvecklade kommentarer kring texternas innehåll på engelska. Vid högläsning har du ett tydligt och begripligt uttal samt en mycket god språklig säkerhet.
Skriva
Du kan formulera dig på ett enkelt och begripligt sätt med fraser och meningar på engelska. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du skriver på engelska.
Du kan formulera dig på ett relativt tydligt sätt med fraser och meningar på engelska. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan formulera dig på ett tydligt och säkert sätt med varierade fraser och meningar på engelska. Du visar på en mycket god språklig säkerhet.
Prata och diskutera
Du kan formulera dig på ett enkelt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du pratar engelska.
Du kan formulera dig på ett relativt tydligt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan formulera dig på ett tydligt och säkert sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar på en mycket god språklig säkerhet.
Mutliga presentationer
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du använder även någon strategi för att förbättra din presentation.
Du kan formulera dig relativt tydligt och begripligt med fraser och meningar. Du använder även strategier för att förbättra din presentation.
Du kan formulera dig tydligt och begripligt med fraser och meningar. Du använder även strategier för att förbättra din presentation.