👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Kretsar kring el

Skapad 2018-10-16 15:52 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Kretsar kring el utifrån NTA-lådan
Grundskola 6 Teknik Fysik
Hur får man en lampa att lysa och hur fungerar en ficklampa? Varför är det alltid två hål i ett vägguttag? Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas för att fungera. Du kommer att få fundera över vad det innebär att leva utan elektricitet och på vilket sätt elektriciteten har förändrat vårt sätt att leva. Vi kommer att diskutera hur det gick när elektriciteten och glödlampan uppfanns och faran med elektricitet.

Innehåll

Hur vi ska arbeta.

Vi kommer att:

Titta på film om elektricitet.
Diskutera hur det var förr, innan vi fick el och hur vårt liv har förändrats.
Att undersöka hur man får en lampa att lysa.
Att koppla olika kretsar och göra systematiska undersökningar.
Läsa texter och söka information om elektricitet 


Du kommer att:

Få skriva fötutsägeler (vad du tror), genomföra undersökningar efter en instruktion och dokumentera ditt arbete.
Få träna på att använda begrepp inom området. T ex sluten och öppen krets, ledare och isolator, parallell och seriekoppling.

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • Diskussioner i klassrummet
 • Hur du genomför systematiska undersökningar
 • Hur du resonerar kring ett problem och kan lösa det
 • Dina kunskaper kring begrepp och hur de hör ihop 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Matris - kretsar kring el

FYSIK

Undersökningar
Du kan planera och genomföra undersökningar av elektriska föremål och kretsar.
Du kan med viss hjälp göra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du behöver viss hjälp för att felsöka när uppdraget inte fungerar. Du kan samarbeta på ett rätt bra sätt.
Du kan göra några enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan göra någon enkel felsökning när uppdraget inte fungerar. Du samarbetar på ett bra sätt.
Du kan självständigt göra enkla undersökningar och felsöker på egen hand om uppdraget inte fungerar. Du samarbetar på ett bra sätt.
Utrustning och instruktioner
Du vet hur man ska använda utrustning samt läsa instruktioner.
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du läser instruktionerna och följer dessa på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och följer instruktionerna på ett rätt bra sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt och följer instruktionerna på rätt sätt.
Begrepp
Du kan förklara hur några energikällor, elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren fungerar och använda dig av ord som du har lärt dig (t.ex. sluten krets, ledare, isolator, koppling, elektricitet m.m)
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur någon energikälla, den elektriska kretsen m.m fungerar och ger något exempel på och beskriva detta. Du kan förklara vissa av de ord du har lärt dig.
Du kan på ett bra sätt förklara hur några energikällor, den elektriska kretsen m.m fungerar och kan förklara och visa på enkla samband hur dessa fungerar ihop. Du använder vissa av de ord du lärt dig när du förklara dina resultat.
Du kan på ett mycket bra sätt förklara hur några energikällor, den elektriska kretsen m.m. fungerar och du kan förklara och visa på enkla samband hur dessa fungerar ihop. Du använder ofta ord som du har lärt dig när du förklarar och pratar om dina resultat.