Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter och naturväsen

Skapad 2018-10-16 16:12 i Högadalsskolan Härryda
Vi arbetar med temat Nordisk mytologi.
Grundskola 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. I arbetet med naturväsen kommer du få möta väsen som lyktgubben, gårdstomten, troll, jättar och älvor. Du kommer få lära dig vilka egenskaper människan trodde att dessa varelser hade och varför människan förr i tiden trodde på dessa naturväsen.

Innehåll

Vad ska vi lära oss om nordisk mytologi?

 • Namnen på några asagudar och vilka egenskaper människan trodde att de hade.
 • Under vilken tidsepok människan tillbad asagudarna.
 • Vi ska lära oss om olika naturväsen som finns i skönlitteratur, myter och konst.
 • Vi ska lära oss om vilka egenskaper människan trodde att olika naturväsen hade. 
 • Vi ska lära oss några förklaringar som människan använt för att förstå naturfenomen.

Varför ska vi lära oss om myter och naturväsen?

 • För att få en förståelse för hur mytologin och naturväsen har gjort avtryck i vår tid i form av namn, orter våra dagars namn, sagor mm. 

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om detta?

Du kommer att få:

 • Titta på de animerade filmerna i  UR:s serier "Gudar och badkar" samt "Odens rike" och sedan diskutera innehållet. 
 • Återberätta muntligt och skriftligt om gudar och naturväsen.
 • Titta på bilder och läsa faktatexter om mytologi och naturväsen. 
 • Göra en egen quiz om naturväsen och de nordiska gudarna. 

Elevinflytande

 • Du får vara med och bestämma vad du vill lära dig mer om inom ämnet.
 • Ge förslag på hur du vill lära dig om mytologi och naturväsen.
 • Du  får vara med och bestämma hur du ska visa vad du har lärt dig.

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

 • Du får utveckla din förmåga att kommunicera genom att beskriva några gudar från den nordiska mytologin samt vilka egenskaper de har.
 • Du får utveckla din förmåga att reflektera och kommunicera genom att prata om vilka tecken vi kan se från den nordiska mytologin/naturväsen i vår tid. 
 • Du får utveckla din förmåga att kommunicera i skrift genom att skriva om de olika gudarna och naturväsen. 

 Bedömning

Du kan återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till. Både muntligt och skriftligt.

Du vet under vilken tidsepok människorna i norden tillbad de fornnordiska gudarna. 

Du deltar i diskussioner om de nordiska gudarna samt om olika naturväsen.

Du kan ge exempel på någon förklaring som människan använde sig av förr i tiden för att förklara olika naturfenomen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: