Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor

Skapad 2018-10-16 16:27 i Jordbodalens förskola Helsingborg
Förskola
Barnen har visat ett intresse för olika kartor genom att fråga om buss kartor, ta bilder på olika kartor i omgivningen mm, och vi vill givetvis också se vart detta intresse kan leda.

Innehåll

Kartor

Prioriterade mål för verksamheten 2018-19

 

 • Barn är delaktiga och har ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (Lpfö)
 • Barn möter varierande miljöer och material både ute och inne som skapar olika möjligheter att fördjupa sig i sitt utforskande (Lpfö)
 • Alla barn vara trygga och uppleva sitt värde oavsett kön, förmåga eller ursprung (Lpfö och D:L)

Mål/ Syfte: Ge barnen ett reellt inflytande över sitt lärande utifrån intresse, ett lustfyllt lärande.

Ge barnen en lite glimt att olika sorter kartor för att i framtiden kunna erövra sin värld.

Stötta barnen i sin identitet, ursprung och självkänsla.

Ge barnen kunskap om: Olika är bra, olika ä berikande och sammansvetsande.

Hur: Att följa barnens olika spår att undersöka kartor och vad det är barnen finner intressant. En uppfattning om vad karta är, vad den kan användas till, vilka olika möjligheter en karta kan ge, låta barnen undersöka olika sorters kartor.

Vi vill ha en kommunikation mellan hemmet och förskolan, kring ursprung för att stärka barnens identitet.

Vad vill barnen utveckla? Vad vill barnen undersöka? Vad vill barnen veta?

Hur kan vi pedagoger stötta barnens nyfikenhet?

Hur kan vi låta barnen växa?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: