Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1500-talet i Sverige (och en liten blick ut i Europa)

Skapad 2018-10-16 16:55 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Historia
Det finns många spännande berättelser om 1500-talet. Sverige blir ett arvrike, en monarki där kronan ärvs, något vi fortfarande är. Européerna ger sig ut i världen.

Innehåll

Mål för elev

Du ska 
- få en bild av hur det kunde vara att leva på 1500-talet, en del viktiga händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer.
- få kunskap om historiska källor, förstå att de måste granskas kritiskt och värderas
- använda historiska begrepp för att ordna historiska kunskaper
- fundera över hur vi använder historia i olika sammanhang

Innehåll

Vi ska studera 
- den svenska statens framväxt och organisation under 1500-talet 
- reformationen och dess konsekvenser 
- likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag 
- några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser 
- några historiska gestalter
- historiska källor 
Vi ska använda begrepp som förändring, likhet, skillnad, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning.

Genomförande

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och emellanåt läsa tillsammans och samtala om det vi läst. Eleverna uppmuntras att ställa frågor.
Du kommer också att få läsa själv och besvara frågor på texten du läst. 
Vi läser halva " När Sverige var som störst" av  Sonja Hulth och Fibben Hald samt delar av Boken om Historia 2.
Vi ska studera bilder. Vi ska se ett par korta filmer. 
Vi ska bygga upp en tidslinje i klassrummet. 
Vi ska samtala om vad vi som lever 2015 kan se för spår av dem som levde på 1500-talet.
Varje elev kommer att få ett litet avsnitt att läsa in och redovisa för sina kamrater.

Ordkunskap: reformationen, katolik, protestant, avlatsbrev, latin, hospital, uppror, fogde, socken, union, vindbrygga, de fyra stånden, riksföreståndare, krönika, arvrike, ätt, koloni, Dackeupproret, Gustav Vasa, Martin Luther, Olaus Petri, Nils Dacke, Christoffer Columbus, Vasco da Gama, Magellan, Galileo Galilei, Johann Gutenberg, Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Tycho Brahe, Isaac Newton

Redovisning

Du ska delta i samtal och du kommer att få skrivuppgifter där du ska få möjlighet att visa dina kunskaper..
Du ska redovisa en liten bit för dina kamrater.

Elevinflytande

I samtal kommer eleverna att visa vad man redan vet om Sveriges historia. Sen bygger vi vidare på detta.
Vi ska också använda "Exit tickets" för att få veta vad vi kan och vad vi behöver repetera eller se på ett annat sätt.

Matriser

Hi
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att redogöra för en tidsperiod
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Ämne
Förmågan att redogöra för Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Ämne
Förmågan att redogöra för Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Ny aspekt
Förmågan att redogöra för Spår av historien
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: