Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktion

Skapad 2018-10-16 18:16 i Hedeskolan Tanum
Detta är Grebbestads fritidshemsplanering.
Grundskola F – 9
Genom lek och problemlösning ska vi fokusera på att arbeta med instruktioner. Genom klassisk didaktisk position i fyra veckor framöver ska eleverna få insikt i att följa och framöver ge instruktion.

Innehåll

 • Elevgruppen behöver träna sig i att ta emot och utföra en enkel instruktion, både enskilt och i grupp.

           

 • Syfte Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar sina kunskaper  att ta emot och ge instruktioner både verbalt och i skrift.

 • Förmågorna (se kopplingar till läroplanen nedan kap. 4)

          Eleverna ska utveckla sin förmåga att tillsammans och enskilt genom instruktion lösa                                olika uppdrag och förverkliga sina drömmar/uppgifter till verklighet.

 • Långsiktiga mål (se kopplingar till läroplanen nedan kap. 1 -2) 

           Att eleverna självständigt ska kunna läsa och ge instruktioner utan pedagogernas hjälp.

 • Centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan fritidshemmets kap. 4)

          

 • Undervisning

           Eleverna ska genom lek och samlingar samt genom digitala verktyg lära sig att förstå och följa                 enkla instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -

Matriser

Fritidshemmens planeringsmall (bedömningen är inte individuell utan sker på gruppnivå)

Har utvecklat till viss del.
Har utvecklat väl.
Prövar och utvecklar idéer, löser problem och omsätter idéerna i handling
Tar hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
Skapar och upprätthåller goda relationer samt samarbetar utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Kommunicerar med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
Skapar och uttrycker sig genom olika estetiska utrycksformer.
Utforskar och beskriver företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
Rör sig allsidigt i olika miljöer samt förstår vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: