👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultronet V. 43 - Språk forts.

Skapad 2018-10-16 20:43 i Knekten förskola Flen
Förskola
Genom språkliga aktiviteter vill vi se vart barnen befinner sig i sin språkliga utveckling för att kunna öka barnens möjlighet till språkutveckling, för att stärka deras förmåga att förstå och kommunicera med andra.

Innehåll

Bakgrund

I vår verksamhetsplan har vi som mål att öka alla barns möjlighet till språkutveckling, för att stärka deras förmåga att förstå och kommunicera med andra. Som en av metoderna har vi beslutat att under höstterminen använda oss av arbetsmaterialet språkutvecklingsschema på alla barn på förskolan.

Syfte

Att se vart alla barn befinner sig i sin språkliga utveckling för att kunna anpassa verksamheten och skapa förutsättningar som möter och utmanar barnen där de befinner sig i sin språkliga utveckling.

Mål

Att fylla i språkutvecklingsschema för alla barn på avdelningen. 

Metod

Genom språkliga aktiviteter. Se bifogad planering. 

Uppgifter

  • Veckoplanering Språkvecka V. 43

  • Ramsa - En tumme tittar upp

  • Ramsa - Vem krafsade på dörren

  • Bildrutor - Sagan om när gröna gruppen var till skogen

  • Sångsamling - Barnkammarbandet (QR)

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016