👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Bi Ekologi åk 7 ht-18

Skapad 2018-10-16 22:07 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Biologi
Vad händer om alla bin försvinner? Eller om hela skogen försvinner?

Precis som alla organismer samspelar människan med sin omgivning. Hon är beroende av andra djur och av växter för att få mat, kläder och skydd. Samtidigt påverkar människan den miljö hon lever i.

Innehåll

Mål

Du ska utveckla din förmåga att använda dina kunskaper om kretslopp, näringskedja, näringsväv och näringspyramid, olika naturtyper samt se sambanden mellan natur och människa.
Du ska utveckla en djupare förståelse kring begrepp som används inom ekologi och ekosystem samt kunna använda dessa i olika sammanhang.

Arbetets innehåll

Du ska utveckla kunskap om

- Ekosystem, de olika delar som ingår och hur de samspelar
- Näringskedjor och näringsvävar
- Producenter, konsumenter och nedbrytare
- Vad som krävs för ett ekosystem i jämvikt
- Fotosyntes och förbränning
- Kretslopp: kol respektive närsalter
- Betydelsen av biologisk mångfald
- Ekologisk nisch, revir
- Hur gifter anrikas i näringskedjor
- Fältstudier av lokala ekosystem i Genarp och i viss mån Sankt Hans backar
- Aktuella samhällsfrågor

Samtidigt som du jobbar med allt inom ekologiavsnittet tränar du på förmågan att kommunicera, att ta ställning, att genomföra systematiska undersökningar (exkursion) och att beskriva och förklara biologiska samband.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att lära dig många nya begrepp som du ska kunna förklara och använda både muntligt och skriftligt för att göra jämförelser och se ekologiska samband.
Du ska vara aktiv vid planering, genomförande och tolkning av fältstudier och visa att du kan använda aktuell utrustning.
Planera för ett litet ekosystem i glasburk. 

Visa din kunskap - Bedömning

Ditt arbete i Genarp, samt efterarbetet med sammanställningen/slutsatser.
Din förmåga att kommunicera, ta ställning och att visa på biologiska samband bedöms vid vissa lektioner som du har förberett dig inför (läxa) samt vid provtillfället.

Reflektion

1. Hur fungerade det att arbeta med de praktiska momenten? Var du aktiv vid genomförande och efterarbete?

2. Vilka är dina tankar om projektet på Sankt Hans backar? Vad ska vi behålla/plocka bort?

3. Är du nöjd med din insats under våra diskussioner? Gör du din röst hörd?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Fg Bi Ekologi åk 7

Ej genomfört
Når inte upp till E-nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt 5
Fältstudier & undersökningar i Genarp samt Ekosystem i glasburk
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 7
Ekosystem i Glasburk
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Aspekt 12
Ekosystem, flöden och kretslopp Provet
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Aspekt 13
Påverkan på naturen & hållbar utveckling Provet
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.