👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri: år 8

Skapad 2018-10-17 08:36 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Område med area av geometriska figurer såsom kvadrater, rektanglar, oregelbundna figurer och cirklar.
Grundskola 8 Matematik
Upprepas mönstret i en snökristall?

Vem var det som sa " Rubba inte mina cirklar"?

Innehåll

Kursplan i ämnet

 

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Ur centralt innehåll


 

Arbetssätt och undervisning

 • Genomgångar
 • Arbeta med praktisk matematik
 • Matematiska diskussioner

 Under temat geometri kommer vi att arbeta för att du ska lära dig:

- förklara vad area är för något
- skilja på area och omkrets
- beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar.
- använda de vanligaste areaenheterna 
- beräkna arean av sammansatt figurer
- använda skala och göra mätningar i ritningar
- förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri

Matematiska begrepp: area, omkrets, yta, kvadratkilometer, kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter, rektangel, triangel, cirkel, parallellogram, bas, höjd, radie, diameter, "pi", hektar, skala, spegling, rotation.

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” (Kap 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina förmågor att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (Kap 2 s. 15)
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (Kap. 2 sid. 15)
 • Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (Kap 2 s.14)

Visa vad du lärt dig:

 1. Genom diskussioner under matematiklektionerna
 2. Diagnos
 3. Skriftligt prov

Tidsram:

Totalt ca 4-5 vecor.  Prov del 1 onsdagen den 24 / 10 och del 2 fredagen den 26 / 10.

 

Bedömning: se kunskapskrav i matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9