👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppsammanhållning

Skapad 2018-10-17 09:13 i Tallbacken förskola Flen
Utifrån 10 små kompisböcker med tillhörande kompiskort (Palm, Linda; Sollenberg, Lisa; Natur & Kultur) kommer vi att arbeta med ett Kompistema i Frostgruppen som består av barn i åldern 4 år. Vi har dock valt ut bara 5 böcker att jobba med.
Förskola
Under höstterminen -18 kommer vi på skalbaggen att starta upp ett arbete kring ett urval av kompisböckerna. Detta för att få en bra sammanhållning i gruppen.

Innehåll

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill med detta tema fokusera på att gruppen ska få en bra sammanhållning. Vi vill skapa en trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar andra. Vi vill även ge barnen verktyg för att klara av det sociala samspelet.

 

Hur kommer vi på Skalbaggen att arbeta med detta?

- skapande

- lek och rörelse

- sång och ramsor

- läsa sagor

Vi utgår från kompisböckerna. Vi läser boken på samlingen och diskuterar med frågor om vad den handlar om. Därefter arbetar vi med den aktuella delen genom olika aktiviteter innan vi byter bok och arbetar vidare med nästa del av temat.

 

För vem och hur ska arbetet dokumenteras?

- Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den.  

- Vårdnadshavare delges den pedagogiska planeringen via Unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016