👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-10-17 09:21 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att träna på att skriva argumenterande texter.

Innehåll

Målet med arbetet är att du ska kunna skriva en argumenterande text som följer strukturen för texttypen med rubrik, inledning, tydliga argument och avslutning.


Målet är också att du ska få träna på att:

 • använda en planering som stöd när du skriver en text.
 • skriva på datorn.
 • ge och ta emot kamratrespons.
 • formulera en åsikt och argumentera för den.
 • utveckla sättet du skriver på.
 • skriva med ett syfte till en (eller flera) mottagare.
 • skriva tydligt med förklaringar och exempel.
 • lägga till en bild för att förstärka budskapet i din text samt berätta hur bilden hjälper texten att bli tydligare.


Det här ska vi göra:

 • läsa argumenterande texter,
 • träna på att komma på argument till olika åsikter,
 • skriva en eller flera argumenterande texter,
 • lära oss de olika delarna i en argumenterande text,
 • ha flera steg-för-steg-minilektioner om hur man kan skriva en tydlig argumenterande text,
 • träna på att ge respons på en kamrats text,
 • träna på att bearbeta texten utifrån respons från läraren och en kamrat,
 • arbeta med skiljetecken, stavning och skriftspråk,
 • lägga till en bild till texten som gör att textens budskap blir tydligt.

 

För att hjälpa dig att utveckla skrivningen kommer jag (under tiden och/eller när du är klar) att titta på det här:

 

 • I din text kommer jag att titta på:
  • strukturen – att det är tydligt vilken sorts text det är, och hur din text ser ut när det gäller de olika delar som en argumenterande text består av
  • innehållet – hur tydligt det du vill berätta är för den som ska läsa texten och hur tydliga dina argument är
  • språket – hur varierat det är
  • skiljetecken – hur du använder skiljetecken
  • språket – hur ditt språk ärt
  • text och bild – hur din bild gör innehållet i texten tydligare och hur du motiverar valet av bild till din text
 • Du kommer att få ge och ta emot respons. Då kommer jag att titta på:
  • hur din respons på en kamrats text ser ut, att responsen blir till hjälp för din kompis utveckla sin text
  • hur du använder dig av responsen du får av en kompis för förbättra och göra din text tydligare