👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division åk 4 ht-18 och vt-19

Skapad 2018-10-17 09:49 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 4 Matematik
Multiplikation och division

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

När du arbetat med det här momentet ska du

 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 4x50, 4x500.
 • Kunna multiplicera tal som 4x29 och 2x342.
 • Kunna använda kort division till exempel 84/4, 396/3
 • Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.

Undervisning

Du kommer få arbeta med:

 • Matteboken
 • Digilär
 • Spel
 • Nomp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation och division åk 4 ht14

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Multiplikation, multiplicera, produkt, division, dividera, kvot, dela lika, kort division.
Du har ännu inte visat att du förstår och kan använda matematiska begrepp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl. Du kan beskriva matematiska begrepp ed hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till. Du kan beskriva matematiska begrepp ed hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer. Du kan beskriva matematiska begrepp ed hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ettväl utvecklat sätt.
Metod multiplikation
Multiplicera talsorterna för sig. Exempel 2x32 2x30=60 2x2=4 60+4=64
Du har ännu inte visat att du kan göra uträkningar i multiplikation.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (multiplikation) på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (multiplikation) på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (multiplikation) på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod multiplikation
Multiplicera med 10,100 eller 1000 Exempel: 50x10= 500
Du har ännu inte visat att du kan göra uträkningar i multiplikation.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (multiplikation) på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (multiplikation) på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (multiplikation) på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Metod kort division
Använda kort division exempel 422/2= 211
Du har ännu inte visat att du kan göra uträkningar med kort division.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (division) på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (division) på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik (division) på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Samband och kommunikation
Ser sambandet mellan multiplikation och addition. Exempel: 4+4+4= 12 4x3=12
Du har ännu inte visat att du ser sambandet mellan multiplikation och addition.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Samband och kommunikation
Ser sambandet mellan multiplikation och division. Exempel: 5x4=20 20/4=5
Du har ännu inte visat att du ser sambandet mellan multiplikation och division.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.