Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa

Skapad 2018-10-17 10:05 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Kemi Biologi
Vi ska titta närmare på kost, hälsa, tobak och sjukdomar. Vad behöver kroppen? Vilka sjukdomar kan vi drabbas av? Vad ska vi tänka på för att må bra?

Innehåll

Vi ska titta närmare på kost, hälsa och sjukdomar. Vad behöver kroppen? Vilka sjukdomar kan vi drabbas av? Vad ska vi tänka på för att må bra? 

Ni ska studera detta lite närmare både inom kemi och biologi. Vi kommer att arbeta med

 • näringsämnen (deras uppbyggnad och funktion)
 • du ska vara hälsocoach till dig själv
 • bakterier och virus
 • vanliga sjukdomar
 • tobak

Du ska göra en större inlämning om näringsämnen (Ke) och bakterier/virus (bi).

Ni ska i smågrupper göra en antitobakskampanj, i form av en film. (bi)

Hälsocoach till dig själv: du ska se till dig själv, vilka vanor har du som du behöver ändra på? Du ska fundera på något du ska ändra på under en vecka och skriva en lab-rapport och lämna in. (bi)

Bakterier och virus, inlämning (bi)

Hälsolaborationen ska lämnas in v 47.

Näringsämnen, bakterier/virus Inlämning v 49

Redovisning tobak v 3

HÄLSOLABORATIONEN:

Du ska förändra ditt liv till ett hälsosammare under en vecka. Du ska planera din undersökning/laboration, samt ställa minst två egna frågor som du ska svara på efter veckans slut.

Under den veckan då du ska genomföra laborationen ska du reflektera över dina upplevelser varje dag samt dokumentera dem på något sätt. Det kan du göra i bloggform, filmdagbok, poddsändning, foton, text eller dagbok. Du bestämmer det själv. Det lämnas in i samband med inlämning av labbrapporten.

Labbrapporten ska vara skriftlig, i den ska du använda dig av den dokumentation du gjort under veckan.

 

FÖRSLAG PÅ VAD DU KAN UNDERSÖKA:

* Hur du påverkas av att sova enligt de rekommendationer som finns.

* minska skärmanvändande (spel, filmer, sociala medier.....)

* Undvika onyttigheter som chips, kakor, läsk och godis.

* Motionera mera.

* "Den perfekta veckan"  - alltså att förbättra flera saker samtidigt som t ex sömn, motion, kost, stress.

* Frukost - att äta en väl sammansatt frukost i lugn och ro (om du inte gör det i vanliga fall)

* Mat - äta enligt tallriksmodellen.

* Stress - att försöka stressa mindre, hitta metoder för att varva ner, hitta balans.

* Ergonomi - undersök hur du sitter vid datorn/ipaden, i soffan, när du pluggar och försök göra det mer ergonomiskt.

 

Till inlämningen ska följande finnas med:

NÄRINGSÄMNEN:

1. Du ska förklara följande begrepp:

A) glukos

B) omättade fetter

C) cellulosa

D) aminosyror

E) polysackarid

F) oxidanter

G) essentiella aminosyror

2. Vad är skillnaden på snabba och långsamma kolhydrater?

3.Vad har enzymer för uppgift?

4. Ge några exempel på vad vitaminer och mineraler har för funktioner i kroppen.

5. Vad innebär det att ett protein koagulerar?

6. Hur är kolhydrater uppbyggda?

7. Förklara fotosyntesen

BAKTERIER OCH VIRUS:

 • Hur förökar sig virus och bakterier?
 • Kan vi ha nytta av virus och bakterier? Hur?
 • Hur kan vi bli friska när vi blir sjuka av virus och bakterier? Undvika att bli sjuka?
 • Hur kan man undvika att sprida smitta?
 • Varför heter ett skadligt dataprogram virus?

 

TOBAKSUPPGIFTEN:

Ta reda på följande:

* vad händer i kroppen när vi använder tobak (snus och cigaretter)?

* vad kostar det att under ett år röka ett paket cigaretter/dag? Vad kan du göra med motsvarande mängd pengar? ge ex.

* varför börjar människor röka/använda snus?

Gör en anti-tobaksfilm i grupp.

FILMEN SKA VARA KLAR TIS 22/1-19!!

Lycka till med ditt hälsoarbete! //Maria

Uppgifter

 • Hälsolaboration

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: