Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4 chord songs

Skapad 2018-10-17 10:24 i Stordammens skola Uppsala
Eleverna ska arbeta i grupp om 3-5 personer per grupp och ska lära sig att spela en låt med 4 ackord. Tillsammans ska de sedan visa upp sina kunskaper med sång, ackordsspel och slagverk.
Grundskola 7 – 9 Musik
Eleverna ska arbeta i grupp om 3-5 personer per grupp och ska lära sig att spela en låt med 4 ackord. Tillsammans ska de sedan visa upp sina kunskaper med sång, ackordsspel och slagverk.

Innehåll

Tid: 6 lektioner

Lektion 1 Gemensam sång

Låtarna vi ska arbeta med presenteras genom att vi sjunger låtar som har 4 - 5 ackord. Samtidigt jobbar vi med röstvård genom uppsjungning, hur man kan använda rösten samt olika musikaliska genres.

Lektion 2 - 4 Träning

Indelning i grupper, varje grupp väljer sin låt och sedan ska de träna in så att alla i gruppen ska kunna spela låten med ett ackordsinstrument såsom piano, gitarr och ukulele. Gruppen ska kunna ackompanjera sig själva, någon/några i gruppen ska sjunga till låten och någon ska spela slagverk till.

Lektion 5 - 6 Uppspel

Grupperna ska redovisa sina låtar genom att spela och sjunga låtarna för minst läraren, alla i gruppen förväntas spela ackord vilket innebär att man spelar upp flera gånger.

Efter att man har spelat upp ska gruppens medlemmar diskutera och skriva ner vad som gick bra vid uppspelet och vad man kan förbättra som grupp. Sen ska den enskilda eleven skriva ner hur den egna insatsen har sett ut, vad kan jag som individ göra bättre till nästa gång.

Enskild utvärdering

https://bit.ly/2Q5Oru0

 

Grupp utvärdering

https://bit.ly/2DTqsqQ

Uppgifter

 • Enskild utvärdering

 • Gruppredovisning

 • Enskild utvärdering

 • Enskild utvärdering

 • Grupputvärdering

 • Grupputvärdering

 • Enskild utvärdering

 • Grupputvärdering

 • Enskild utvärdering

 • Grupputvärdering

 • Enskild utvärdering

 • Grupputvärdering

 • Enskild utvärdering

 • Grupputvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
MUSIK Alla kunskapskrav åk 7-9 Stordammen

Sång

insats
E
C
A
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.

Instrument

insats
E
C
A
Melodiinstrument
Jag kan spela enkla melodier med viss tajming
Jag kan spela enkla melodier med relativt god tajming
Jag kan spela enkla melodier med god tajming
Bas
Jag kan spela enkla basstämmor med viss tajming
Jag kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming
Jag kan spela enkla basstämmor med god tajming
Slagverk
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming
Ackordinstrument
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Musicerande
Jag anpassar i viss mån min stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Jag anpassar min stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Jag anpassar min stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Skicklighet på instrument
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Musikaliskt uttryck
Jag kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck
Jag kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Jag kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck

Kommunicera och reflektera

insats
E
C
A
Kommunicera
Jag kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: