Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges natur - Skogen

Skapad 2018-10-17 11:39 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Mer än halva Sverige är av skog. Sverige är ett av de skogrikaste områdena i världen. Du ska få lära dig om olika sorters skog i vårt land, vanliga växter och djur som finns där och hur allting håller ihop i ett ekologiskt system.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla LGR 11

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Centralt innehåll LGR 11

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

När du har arbetat med detta område ska du:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • känna till namnen på några träd, bär och svampar
 • känna till hur svampar ser ur kunna ge exempel på varför de är viktiga i skogen
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur och bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Arbetssätt /Metod

Vi kommer att:

* arbeta med boken Koll på NO

* diskutera i helgrupp och i mindre grupp

* arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter

* titta på filmer

* arbeta på bingel

* göra besök i naturen

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • din förmåga att visa dina kunskaper i ett skriftligt förhör
 • om du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ på lektionerna
 • om du tar ansvar för ditt arbete och ditt lärande
 • om du deltar aktivt i samtal och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Skogen

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Artkunskap
Du är osäker på att känna igen och kunna namnge träd/växter/djur (rovdjur/bytesdjur) i skogen. Du är osäker på skillanden mellan ex. en gran och en ek.
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen. Du känner till någon skillnad på ex. en gran och en ek
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen. Du kan redogöra för två eller fler skillnader mellan ex. en gran och en ek.
Svampar
Du är osäker på hur olika svampar ser ut och varför de är viktiga.
Du kan namnet på några svampar och kan ge ett exempel på varför de är viktiga i skogen.
Du kan namnet på några svampar, använda rätt ord och begrepp samt ge flera exempel på varför svampar är viktiga.
Allemansrätten
Du är osäker på vad allemansrätten innebär
Du kan ge exempel på vad allemansrätten innebär.
-
Skogstyper
Du är osäker på att namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna vi har i Sverige. Du vet vad utskog innebär.
Miljö
Du är osäker på hur människan påverkar miljön i skogen.
Du kan ge något exempel hur människan påverkar skogen och vad människan använder skogen till.
Du kan ge flera exempel på hur människan påverkar skogen och vad människan använder skogen till.
Nedbrytning, kretsloppet
Du är osäker på ordning i nedbrytningsprocessen.
Du vet ordningen i nedbrytningsprocessen i skogen.
-
Näringskedjan
Du är osäker på vad en näringskedja är.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en sådan.
-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: