Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande

Skapad 2018-10-17 12:04 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Under kommande termin kommer vi att lägga fokus på det vi uppfattat som barnens intresse och behov. Vi har valt att utgå från naturkunskap, rörelse och språkutveckling.

Innehåll

`Detta vill vi utveckla

Nationellt mål: 

Språk -förskolan strävar efter att varje barn  som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Naturkunskap/skapande - Förskolan ska sträva efter att ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Rörelse - förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Lokalt mål:

Språk - Vårt mål är att varje barn ska få möjlighet att känna igen sig i sitt modersmål men även utveckla svenska språket. Alla barn ska så småningom få en inblick i den kultur som förekommer på avdelningen.

Naturkunskap/skapande- Vårt mål är att varje barn ska känna sig bekanta med sin närmiljö och vad den erbjuder. Vårt mål är även att barnen ska klara av att promenera i led en kortare bit.

Rörelse - Att dansa är ett gemensamt intresse på myran, vårt mål är att utmana detta intresse genom att föra in gymnastik. 

Vi vill även att matsituationerna ska bli ett positivt möte på myran, där barnen lockas till att smaka den mat och grönsaker som erbjuds.

 

Så här ska det gå till

Språk - Med hjälp av ett digitalt språkmaterial som heter pollyglutt ska vi välja ut en gemensam barnbok som vi kommer arbeta med på barnens respektive modersmål. Barnen kommer i början delas in i smågrupper där vi läser boken på respektive språk. Svenska, Bosniska, Arabiska, Thailändska, Spanska och Persiska. 

Eftersom barnen visat stort intresse för babblarna kommer vi använda oss av Bibbi när vi arbetar kring språk. Bibbi kommer att hälsa på oss i samlingen för att sedan på ett lustfyllt sätt inroducera boken vi ska läsa. 

Naturkunskap/skapande: Dadda är den babblare som kommer få följa med oss på utedagarna fram över. Dadda älskar att vara ute i naturen och kommer ge barnen små uppdrag de ska genomföra. Vi kommer öva på att promenera och även träna vår motorik. Vi har en skog i närheten av Trollbäcken som vi har tänkt besöka de gånger vi har utedag. Här ges vi möjlighet att följa naturens skiftningar vid årstider men även följa barnen i sin utveckling då vi kontinuerligt besöker samma plats. 

Rörelse: Bobbo är den babblare som älskar rörelse, hen kommer därför besöka oss en gång i veckan och erbjuda olika gympapass! Det blir aktiviteter så som balansgång, krypa, hoppa och åla.

Vi har bestämt oss för att hålla oss till en och samma låt för att kunna följa utvecklingen hos barnen och för att skapa en igenkänningsfaktor hos barnen.

Bobbo ska även komma till oss vid vissa middagssituationer och förklara varför det tillexempel är viktigt att dricka vår mjölk och locka oss att smaka på de olika maträtterna och grönsakerna som erbjuds.  

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: