👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kille / Tjej - resonerande text

Skapad 2018-10-17 12:36 i Ytterbyskolan Kungälv
Du ska få skriva en resonerande text till en ungdomstidning om vad det innebär att vara kille eller innebär att vara tjej. Vi läser texten "Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle", för inspiration.
Grundskola 9 Svenska
Vad spelar det för roll om du är kille eller tjej? Hur påverkas din egen och andras bild av dig? Vilka förväntningar och krav möter du, hur uppfostras du och hur ser samhället på dig?

Ungdomstidningen "Kim" efterfrågar texter där ungdomar resonerar om vad det innebär att vara kille eller tjej. Du bestämmer dig för att bidra.

Skriv ditt bidrag till ungdomstidningen. Resonera om vad det innebär att vara kille eller innebär att vara tjej. Jämför gärna. Ge exempel från din egen erfarenhet.

Rubrik: Kille/Tjej

Innehåll

Uppgifter

  • Kille / Tjej

Matriser

Sv
Kille / Tjej

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
  • Sv  7-9
  • Sv  7-9
Texten fungerar i huvudsak som ett bidrag till ungdomstidningen. Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt om vad det innebär att vara tjej. Eleven ger ett exempel från sin egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Texten fungerar relativt väl som ett bidrag till ungdomstidningen. Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt om vad det innebär att vara tjej. Elevens exempel är passande och fördjupar resonemanget. Bidraget innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Texten fungerar väl som ett bidrag till ungdomstidningen. Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om vad det innebär att vara tjej. Elevens exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
  • Sv  7-9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen tydligt urskiljbar, t ex genom styckeindelning, styckemarkering, effektiv inledning, effektiv avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och effektiv avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil och skrivregler
  • Sv  7-9
  • Sv  7-9
  • Sv  7-9
Språket passar i huvudsak i en ungdomstidning Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket passar relativt väl i en ungdomstidning, t.ex. genom retoriska frågor och läsartilltal. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket passar väl i en ungdomstidning, t.ex. genom en konsekvent genomförd stil. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.