👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 9 AB/CDE ENGLISH ht 2020

Skapad 2018-10-17 13:00 i Palmbladsskolan Uppsala
En åk 9 Nybörjare
Grundskola 9 Engelska
Do you know how to use the ing-form, simple form, irregular verbs in the past tense? Can you write texts using different grammar tenses? Do you have the vocabulary - the words - that you need to speak English and write texts?

Innehåll

 

Syftet med arbetsområdet är att träna dig i att använda engelska, förstå när du ska använda olika verbformer (t ex ing-form) men även att arbeta med ord och lyssna till engelska. 

 

Vi arbetar med: ingform/enkel form, framtidsformer (will + be going to), oregelbundna verb i dåtid, men även lite perfekt (has/have eaten, has/have done).

 

  • Vi kommer arbeta med varierande material. Nästan varje lektion kommer vi se en kort film/göra en hörövning/ eller på annat sätt arbeta med att utveckla ordförråd. Varje gång går jag igenom ord/vokabulär. Det gör jag huvudsakligen på engelska för att du ska träna på att lyssna på engelska, men du får oftast orden på ett papper, ibland med engelsk förklaring, ibland med svensk översättning. Detta för att du både ska få höra engelska/kunna följa med textningen på filmen till exempel.

  • Vi kommer att arbeta med material där vi tränar grammatikmomenten som nämns ovan.
  • Vi kommer att träna på att skriva texter på engelska. Då blir du ombedd att använda de grammatikmoment vi tränat på.
  • Den första texten blir texten  "In the future". Sedan blir det en text där du jobbar med dåtid, oregelbundna verb.
  •  Det är viktigt att du ser till att arbeta med vårt arbetsmaterial, till exempel texter och ordlistor men även grammatikmaterial på egen tid eller när du är i språkverkstan, på SPV-tid.
  • Vi kommer att arbeta med några gamla nationella prov för att förbereda dig lite på de nationella proven.
  • Vi kommer att träna på att PRATA engelska inför det nationella speaking-provet i november!

     

 

 

Bedömning:

- De texter du arbetar med, ditt lektionsarbete och det jag ser av hur du utvecklas där.

- Någon av texterna du skriver kommer vi skriva i exam.net under en provlektion.

- Vi kommer att ha ordcheckar på ordlistor/material som jag lämnar till er, c:a 1 ggn/månaden

 

 

 

 

                                                                         Cheers/

                                                                                Carina    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • WORDS AND EXPRESSIONS FOR THE BODY!

Matriser

En
MATRIS Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Formulera sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.