Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text år 2-3

Skapad 2018-10-17 13:43 i Skebo skola Norrtälje
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få träna på att skriva instruerande texter och avsluta detta arbetsområde med att göra en egen instruerande text.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad:

Du visar att du kan:

- resonera vad som är typiskt för en instruerande text och vad den bör innehålla

- skriva en instruerande text med ord och begrepp som passar till

- kombinera din instruerande text med passande bilder

- ge omdöme till din text

- förbättra din text

- ge och ta en muntlig instruktion.

 

Hur:

Genom att:

- vara delaktig när vi resonerar i par och grupp 

- göra en instruerande text där ord och begrepp passar till texten

- kombinera din text med bilder p

- du förbättrar din text 

Undervisning och arbetsformer

Vi startar arbetsområdet med en skattjakt i mindre grupp.

Vi diskuterar och resonerar i par och i grupp om olika instruerande texter, vad som utmärker texten och vad den innehåller för ord och begrepp.

Vi arbetar skriftligt med olika instruerande texter.

Du skriver en egen instruerande text.

Du kommer att få utveckla din instruerande text utifrån omdömen från klasskompisar och lärare.

Uppgifter

 • Recept

 • Recept

 • Lekinstruktion

 • Lekinstruktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Kopia av Svenska år 1-3

Läsa

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Nivå 1 På väg att nå kunskapskraven
Nivå 2 Når kunskapskraven
Nivå 3 Når längre än kunskapskraven
Läsa med flyt
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Eleven är på väg att kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt.
Läslig text
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Eleven är på väg att kunna skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven kan skriva mer utvecklade texter med läslig handstil och på dator.
Skiljetecken
 • Sv  1-3
 • Sv   3
I texterna är eleven på väg att kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
I texterna är eleven säker på att använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Stavning
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Eleven är på väg att kunna stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven är säker på att stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Beskrivningar och begrepp
 • Sv  1-3
 • Sv   3
leven är på väg att kunna skriva texter som innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Texterna innehåller ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Estetiskt uttryck
 • Sv   3
Genom att kombinera sina texter med bilder är eleven på väg att kunna förtydliga och förstärka sina budskap.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap på ett tydligt sätt.
Ge omdömen till andra
 • Sv   3
Dessutom är eleven på väg att utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter...
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter...
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge omdömen om sina egna och andras texter...
Textbearbetning
 • Sv   3
...samt utifrån respons på väg att kunna bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
...samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
...samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter.
Ta muntliga instruktioner
 • Sv   3
Dessutom är eleven på väg att kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Dessutom kan eleven ge och ta muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: