Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovmotorik

Skapad 2018-10-17 14:02 i Pionens förskola Bollnäs
Förskola
Barnen är aktiva och energiska, vi tar tillvara på deras naturliga lust att röra på sig. Planeringen är utifrån förskolans läroplan samt barnens behov och önskemål.

Innehåll

Nuläge

Våra barn tycker om att vara ute och röra sig. Dom cyklar, springer, rullar sig från kullen och spelar fotboll. Även gå på utflykt till skogen och lekpark. Samlingsalen är väldigt populärt där dom kan röra sig väldigt fritt och även ha rörelsebanor.

Vi använder deras naturliga lust och glädje för att utveckla motorik samt förmågan att kunna följa instruktioner.

Mål

Målet är att barnen ska utveckla sin motorik och upptäcka glädjen i att röra sig, både genom ledd aktivitet och på eget initiativ, inomhus och utomhus. 

Vi vill att barnen ska lära sig värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Syfte

Barnen har mycket energi och tar ofta initiativ till olika rörelseaktiviteter.Vi vill ta vara på barnens egen lust och utveckla deras motorik och förmåga att följa och ta instruktioner.

 

Genomförande

Vi har planerad aktivitet varje måndag när vi går någonstans i vårt närområde. Tex skogen eller en lekpark. Vi är ute på gården varje dag där vi kan cykla, spela fotboll, leka i skogen, klättra, hoppa och åka madrass. Samlingsalen har vi tillgång till där vi kan leka lekar och planerad aktiviteter.

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar spontan och ledd aktivitet, vi dokumenterar genom blogg- och lärinlogg.

Ansvar

Vi hjälps alla åt.

Uppföljning

Vi utvärderar i maj, har vi nått målen? Vad ska vi utveckla  eller hur ska vi nå våra mål?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: