👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklära

Skapad 2018-10-17 14:07 i Victoriaskolan Grundskolor
Gärna eller hjärna? Jul eller hjul? När och hur använder vi de olika stavningarna? Här kommer vi lära oss om stavning med de ng-, m-, j-, tj-, sj- och å-ljudet.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Gärna eller hjärna? Jul eller hjul? När och hur använder vi de olika ljuden? Vi kommer lära oss om stavning med ng-, m-, j-, tj-, sj- och å-ljuden. Vi kommer även lära oss vilka bokstäver i alfabetet som är vokaler och konsonanter, samt meningsbyggnad och hur vi använder oss av skiljetecken. Vi kommer även lära oss om ordklasser och språkbruk.

Innehåll

Alfabetet:

 • Alfabetets bokstäver
 • Alfabetisk ordning
 • Vokaler och konsonanter

Meningsbyggnad:

 • Meningar
 • Stora skiljetecken
 • Kommatecken
 • Dialog

Stavning:

 • Ng-ljudet
 • M-ljudet
 • J-ljudet
 • Tj-ljudet
 • Sj-ljudet
 • Å-ljudet

Ordkunskap:

 • Hur man använder en ordbok
 • Synonymer och antonymer 
 • Sammansatta ord
 • Särskrivningar 
 • Förkortningar

Ordklasser:

 • Substantiv och dess böjning
 • Verb och dess böjning
 • Adjektiv
 • Prepositioner

Språkbruk:

 • Dialekter i Sverige
 • Vardagsspråk - slangord
 • Minoritetsspråk

Syfte och mål:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket och dess uppbyggnad. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Klara svenskan åk 4 Språklära

Behöver träna mer på
Har godtagbara kunskaper
Alfabetet
Alfabetets bokstäver
Vokaler och konsonanter
Meningsbyggnad
Skriva fullständig mening.
Skiljetecken
Stavning
Ng-ljudet, M-ljudet, J-ljudet, Tj-ljudet, Sj-ljudet och Å-ljudet.
Ordkunskap
Synonymer, antonymer, förkortningar, särskrivningar och sammansatta ord.
Ordklass: Substantiv
Ordklass: Verb
Ordklass: Adjektiv