👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en novell - tema; dilemman - svåra val!

Skapad 2018-10-17 15:02 i Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Dilemma betyder ungefär ’svår valsituation’. Att stå inför ett dilemma innebär förenklat att hur man än gör så blir det fel. I en valsituation verkar båda alternativen lika dåliga eller lika bra. Du har lovat att besöka din sjuka mormor. På väg dit sker det en olycka. Din hjälp behövs. Ska du hjälpa till eller hålla ditt löfte? Dilemmat är de olika alternativen. Vi har nu startat upp nästa moment inom skrivande i svenska - att skriva en novell.

Innehåll

Inledningsvis har ni fått läsa dilemmasagor, dessa har vi diskuterat för att sedan kort författa egna enkla texter innehållande olika dilemman som vi kan ställas inför. I klassen har ni fått möjlighet att samtala och fundera tillsammans över hur de val vi gör kan leda till olika lösningar med olika konsekvenser och utfall. Med stöd och inspiration utifrån dessa ska nu var och en indivisuellt skriva en novell på temat "Dilemman". 

Vad är en Novell? Enkelt sagt kan man säga att en novell är en förenklad roman. En novell består av en kort berättelse med en huvudhandling, till skillnad från en roman som är längre, mer komplicerad och har ett lägre tempo. 

En novell har oftast en huvudhandling, och berättelsen håller sig till denna handling utan några sidospår. Karaktärerna i en novell är få. Dessa två saker gör att man kan hålla novellen ganska kort.

Uppgifter

 • Skrivuppgift - Dilemmanovell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva en novell

E
C
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen/uppgiftens syfte och utformning, texten fungerar i huvudsak som en novell.
Du följer instruktionen/uppgiftens syfte och utformning väl, texten fungerar som en novell.
Du följer instruktionen/uppgiftens syfte och utformning mycket väl, texten är en novell.
Innehåll
Du skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer där det mesta lämnas åt läsarens egen fantasi.
Du skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer där läsaren delvis kan föreställa sig vad författaren beskriver.
Du skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer där läsaren kan föreställa sig vad författaren beskriver.
Struktur
Novellens huvudhandling och dilemma är kortfattat och enkelt skrivet.
Novellens huvudhandling och dilemma är mer avancerat/utvecklat skrivet.
Novellens huvudhandling och dilemma är avancerat/väl utvecklat skrivet.
Struktur
Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Novellen är sammanhängande och strukturen är tydlig, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektfull inledning och avslutning samt rubrik.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, säker och väl fungerande.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ge omdömen
Du kan ge ett enkelt omdöme om en novells innehåll, språk och uppbyggnad...
Du kan ge ett utvecklat omdöme om en novells innehåll, språk och uppbyggnad...
Du kan ge ett välutvecklat och nyanserat omdöme om en novells innehåll, språk och uppbyggnad ...
Bearbeta text
och utifrån respons bearbeta egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
och utifrån respons bearbeta egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt
och utifrån respons bearbeta egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt