Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stopp min kropp

Skapad 2018-10-17 15:10 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Ett temaarbete som sträcker sig över 10 lektioner. Syftet med arbetet är att utveckla sin förmåga att sätta tydliga gränser för sig själv och att lyssna på andras gränsdragningar.
Grundskola F – 3 Religionskunskap Svenska
Vi arbetar med värderingar och vikten av att visa sig själv och andra respekt, att våga sätta gränser för sig själv och även respektera andras.

Innehåll

Under 3 veckor kommer vi att arbeta med värdegrunden.

Sköndalskolan år 2

Tidsperiod

ht-18 v.45-48

Arbetsområde

Arbetsområdet omfattar värderingar kring gränser, egna och andras. Vi kommer att genom film, litteratur och i samtal ta upp frågor kring kroppslig autonomi. Det viktigaste målet är att alla barn ska bli medvetna om att de bestämmer över sina egna kroppar, över vad som känns bra och inte. Vi kommer att ta upp och diskutera begrepp som:

Samtycke - bara ett uttalat ja är ett säkert ja. Mutor, hot och annan form av påtryckning får inte användas för att få ett ja. Fråga: Får jag krama dig? Vill du ha massage när fröken läser? Får jag jaga dig och fånga dig? Svara: Ja tack/nej tack. Respektera ett nej, acceptera bara ett uttalat ja.

"Stopp- min kropp!" - hur kan man markera sin gräns? Vad kan man säga och vad kan man göra?

Bra och dåliga hemligheter - vad är skillnaden? En bra hemlighet känns bra i magen, man känner sig glad. Om en hemlighet inte känns bra, då är det en dålig hemlighet och dåliga hemligheter ska man inte hålla för sig själv.

Privata delar av kroppen: snopp, snippa och rumpa. Fundera och diskutera, vilka ställen på min egen och andras kroppar får jag inte röra? Vilka delar av min kropp vill jag inte att någon rör?

Mål

Alla elever uppmanas att:

Fundera på och bestäm vem du känner (helst vuxen) som du litar på och som du skulle kunna berätta en dålig hemlighet för.

Du ska kunna:

Delta i samtal om hur man respekterar sig själv och andra.

Rita en bild som passar till en text som handlar om något arbetsområdet

Delta i samtal, fråga, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

 

Arbetssätt 

* Sånger:

"Stopp min kropp" https://www.youtube.com/watch?v=Ha7p7n9otcc&list=PLDgz7TzVAYbb5fubybHHwDa3yaa55S_ox&index=2

Stopp min kropp Sången för förskola, skola, integritet, säg ifrån, metoo!  https://www.youtube.com/watch?v=c2m7utBFD4M

https://www.youtube.com/watch?v=kqqjvCUDdbo

 

*Film:

Samtycke för barn https://www.youtube.com/watch?v=Ha7p7n9otcc&list=PLDgz7TzVAYbb5fubybHHwDa3yaa55S_ox&index=2

 

*Litteratur: 

"Har du någon hemlighet?" av Jennifer Moore Mallinos: om skillnaden mellan bra och dåliga hemligheter.

"Det är min kropp" av Dagmar Geisler: om att våga säja nej.

"Barnen i Kramdalen" av Andreas och Emelie Sjölander

 

* Samtal och diskussioner

* Läsa, skriva och illustrera sångtexter vi arbetar med.

 

Bedömning

Du ska kunna delta i samtal om hur man respekterar sig själv och andra.

Du ska kunna rita en bild som passar till en text som handlar om något inom arbetsområdet

Du ska kunna delta i samtal, fråga, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Re  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  Re   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: