Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och taluppfattning

Skapad 2018-10-17 15:17 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 4 – 6 Matematik
Vet du hur man bygger och säger tal mellan 1-1000? Hur man delar dem i hundratal, tiotal och ental? Vet du hur man kan använda miniräknaren och räkna addition och subtraktion?

Innehåll

Konkretiserade mål för arbete:

se syfte från läroplanen

Utifrån förmågecirkeln ska vi arbeta med

ansvar, kommunikation, samarbete och reflektion

 

Undervisning

se centralt innehåll från läroplanen

 

Arbetssätt

Du kommer arbeta med konkret material, digitala verktyg och matteuppgifter på papper och muntligt.

Du bygger, skriver och avläser tal. Vi använder tallinjen för att jämföra och storleksordna tal.

Vi spelar spel och tränar på begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental.

Vi använder pengar, leker affär och lär oss om pengarnas värde. 

Vi räknar addition och subtraktion.

Vi löser matteproblem där vi tränar oss på att rita för att förstå uppgiften.

Vi hittar på egna matteproblem som vi löser tillsammans.

 

Elevinflytande

se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

 

Bedömning utifrån kunskapskrav

Eleven visar att den kan lösa enkla problem i vardagliga situationer och ger förslag till lösningar.

Eleven visar att den kan läsa, skriva och storleksordna tal.

Eleven gör beräkningar i addition och subtraktion. 

Eleven använder begrepp som hör till arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: