Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text och tal.

Skapad 2018-10-17 15:22 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska
Under detta moment ska ni först få författa en insändare eller längre debatterande text. Utifrån er text ska sedan hålla ett argumentande tal.

Innehåll

Under uppgift får ni instruktion och syfte för argumenterande text. För talet får ni instruktioner i en ny uppgift.

Till er hjälp kommer vi att analysera en insändare innan ni skriver en egen.

Planering

v 45 Introduktion och analys

Bestäm ämne att skriva din insändare om.

Börja skriv.

V 46 och måndag v 47 Skriv din insändare, bearbeta äldre texter.

V 47 torsdag Tal- introduktion

Uppgifter

  • Argumenterande text

Matriser

Sve
debatterande/argumenterande text SVESVE01

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
kommentarer
Eleven har deltagit i muntlig framställningen. Ännu ej uppnått kunskapskraven.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Olika texttyper och kritiskt granskning av texter

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
kommentarer
Eleven har skrivit argumenterande text Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: