Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick o Snack - Vännerna i Kungaskogen

Skapad 2018-10-17 16:14 i Förskolan Granen Östhammar
Pedagogisk planering "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja".
Förskola
Vi kommer att arbeta med boken "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja". Boken handlar om vänskap, hur man är en bra kompis, olikheter och likheter mellan individer och sist men inte minst får barnen komma i kontakt med "Den gyllene regeln", dvs " Var mot andra så som du vill att de ska vara mot dig".

Innehåll

Varför/mål/syfte

Vi vill arbeta med värdegrundsarbetet för att stärka vår grupptillhörighet, samspel och konflikthantering.

Vi vill även fokusera på språket då vi ser språket som en grund för kommunikation. 

 

Vad

Vi har valt att arbeta med boken Vännerna i Kungaskogen.

Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbetet, hur ska vi vara mot varandra?

Hur är jag är bra kompis?

Hur

Genom olika aktiviteter som: 
Gemensamma sångsamlingar  för 5 åringarna på kotten och stubben.
Vi använder oss av materialet om Vännerna i Kungaskogen.

Vi läser sagan och tittar på bilderna och samtalar om den.

Vi åker på bioteater till Uppsala.

Vi följer upp bion med samtal.

Barnen får rita och färglägga som sedan blir en gemensam bok om ” Vännerna i kungaskogen”

Dokumentation

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation 
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: