👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa arbetsområde 1 åk 3

Skapad 2018-10-17 16:17 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Vi kommer under denna perioden ha lektioner både ute och inne. Vi ska under lektionstid prata om varför man har uppvärmning och du ska få träna på att visa övningar för dina kamrater. Vi kommer också att samtala om allemansrätten och vad det finns för regler och bestämmelser kring detta. Du kommer att få lära dig olika karttecken för att kunna läsa kartor som vi använder när vi orienterar i din närmiljö. Vi kommer ha en lektion med cykel där vi tränar din balans i olika utemiljöer.

Innehåll

 

 

  

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: 

 

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

 •  förebygga risker vid fysisk aktiv 

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer 

 

Mål: 

 

jag kan delta i alla aktiviteter både inomhus och utomhus 

att med ord och begrepp kan ge exempel på aktiviteter som kan förebygga skador 

att känna till allemansrätten 

att känna till enkla kartors uppbyggnad  

 
   Bedömning: 

 

att du kan anpassa dina rörelser till aktiviteten   
du ska veta hur man värmer upp och varför 
du ska känna till allemansrättens grunder 
du ska känna igen olika karttecken för att kunna följa en karta 
 
 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3