👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smart på nätet

Skapad 2018-10-18 07:59 i Knutby skola Uppsala
Vi jobbar med lag, rätt och etik på nätet med iiS digitala lektioner som grund.
Grundskola 2 – 3 Svenska Samhällskunskap Bild
Vi jobbar med etik på nätet och med källgranskning och tolkning av information.

Innehåll

Vi kommer följa iiS lektionsplaneringar för år 1-3:

 • Lag, rätt och etikett på nätet
 • Nyheter sprids i raketfart
 • Olika perspektiv på en källa
 • Sant eller falskt - en introduktion till källkritik
 • Söktips - Att hitta det man letar efter
 • Undersök Google
 • Var inte en bildtjuv
 • Värdera källor - Är fågeln farlig?

Vi kommer även titta på och arbeta med Utbildningsradions serie "Surfarna"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sh  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3

Matriser

Sv Sh Bl
Smart på nätet

Undersökande arbetssätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information
Eleven kan med stöd söka information från en källa.
Eleven kan själv söka information från en källa.
Eleven kan själv söka information från flera källor.
Granska och värdera källor
Eleven kan med stöd granska och värdera källan.
Eleven kan granska och värdera en källa.
Eleven kan granska och värdera flera källor.
Bearbeta information
Eleven kan med stöd bearbeta den information den fått fram.
Eleven kan bearbeta informationen den fått fram.
Eleven kan bearbeta informationen samt delge andra.

Värdegrund på nätet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Normer och regler i elevens digitala livsmiljö
Eleven kan med stöd förstå hur man beter sig på nätet
Eleven kan förstå hur man beter sig på nätet
Eleven kan förstå hur man beter sig på nätet och kan visa att de kan tillämpa det
Hur ord och yttranden, språkbruk och kroppsspråk uppfattas av omgivningen
Eleven kan med stöd förstå hur ord, tonfall och gester kan uppfattas av andra
Eleven kan förstå hur ord, tonfall och gester kan uppfattas av andra
Eleven kan förstå och visa att hen förstår hur ord, tonfall och gester kan uppfattas av andra