Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetplan textilslöjd, Broderi Citat

Skapad 2018-10-18 10:35 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Slöjd
Hitta en text som berör att brodera och kombinera med en symbol eller bild i broderi eller annan textil teknik.

Innehåll

Arbetsplan textilslöjd, Broderi

Utgå från ett citat, ordspråk, sångtext, dikt e dyl och omsätt den till en broderad textil. Du får även använda andra textila tekniker, men det färdiga arbetet måste innehålla till största delen broderi, fritt eller bundet. När arbetet är färdigt ska du skriva en reflektion.

Förmåga i fokus

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Mål

Använda dina kunskaper i hur man utvecklar idéer utifrån inspirationskällor till att formge och framställa en produkt. Det som kommer att bedömas är kreativiteten, tekniken och den dokumenterade arbetsprocessen.

Arbetsgång

Formgivning

 1. Ta del av inspirationsmaterialet
 2. Hitta ett citat e dyl som du tycker om och vill göra något av
 3. Hur vill du brodera? Bundet eller fritt? Ska du ha någon bild till texten? Ska du använda dig av någon mer teknik (tygtryck, maskinstickning, virkning, knyppling mm)? Vad ska det bli (väggbonad, bokomslag, väska, ipad-fodral mm)?
 4. Skissa upp flera förslag. Bestäm dig för vilken du är mest nöjd med och utveckla den med förtydligande ord för att förklara material, stygn och ev annan teknik. Skissen ska redovisas tillsammans med det färdiga arbetet.

Nu är du färdig med formgivandet. Det är dags att göra en Arbetsplanering.

Praktiskt arbete

 1. Fritt broderi; rita upp ditt mönster i naturlig storlek. Välj tyg/material och överför med hjälp av karbonpapper. Bundet broderi; rita upp mönstret på rutpapper. Välj tyg/material och räkna ut var du ska börja brodera.
 2. Välj tråd och redskap utifrån material på tyg och broderisätt.
 3. Om du ska arbeta med fler tekniker än broderi behöver du fundera på när du ska göra vad.

Reflektion

Beskriv ditt arbete, resultatet och hur du gått tillväga. Var noga med att använda slöjdord.

Bedömning

 • Slöjdföremål
 • Använda redskap
 • Tillvägagångssätt
 • Inspirationsmaterial
 • Kombinera
 • Arbetsprocessen
 • Ge omdömen
 • Tolka

 

Uppgifter

 • Broderi Citat utvärderingsfrågor

 • Frågor för Utvärdering av Broderi Citat

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: