Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kattfotens förskola, avdelning Gläntan

Skapad 2018-10-18 10:40 i Kattfotens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med KUNSKAP, INNOVATION och ÖPPENHET- vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång.

Innehåll

1.1 Läroplansmål - normer och värden

1.2 Läroplansmål - utveckling och lärande

1.3 Läroplansmål - barns inflytande

 

2.1 Planerade insatser - normer och värden

Hur är vi mot våra medmänniskor, vårt material på förskolan och mot vår närmiljö.

 

2.2 Planerade insatser - utveckling och lärande, 

Vi erbjuder barnen olika material där de får skapa och utvecklas.

Vi skapar lärmiljöer efter barnens intresse.

Vi jobbar med språkutveckling.

 

2.3 Planerade insatser - barns inflytande,

Ansvarstagande

 

3.1 Förväntade effekter - normer och värden, 

Öka förståelsen för varandras olikheter, åsikter och värderingar. Att man får tycka olika. 

3.2 Förväntade effekter - utveckling och lärande,

Hitta nya lekar och utveckla de lekar barnen redan leker. Upptäcka att det är spännande och stimulerande att leka med alla och bredda kompiskretsen.

Öka språkförståelsen.

3.3 Förväntade effekter - barns inflytande,

Att barnen förstår att ta ansvar för sina handlingar.

Få ett bättre tänk över att vara mera aktsam om material, leksaker och vår miljö.

 

4.1 Metodval - normer och värden

Vi arbetar "Tio kompisböcker" baserade på barnkonventionen.

Vi arbetar med "Tio små kompisböcker"  som Linda Palm och Lisa Sollenberg skrivit.

Vänskap/kompistema.

Samarbetsövningar.

4.2 Metodval - utveckling och lärande 

Vi läser varje dag för barnen och diskuterar  efteråt vad sagan handlade om.

Vi pratar aktivt med barnen under alla våra måltider och för samtal tillsammans.

Vi arbetar med rim och ramsor.

Vi ger barnen utrymme att få prata i samlingarna. Vi försöker få alla aktiva.

Vi jobbar med Praxis.

4.3 Metodval - barns inflytande 

Barnen får planera våra utflykter som vi gör 1dag/vecka.

Aktivitetstavla.

I den fria leken får barnen oftast bestämma själva vad och var de vill leka.

Vuxna lyssnar på barnens tankar och ideer i den dagliga verksamheten. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: