👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik grundsär, åk 4-6 ht-18 och vt-19 Mätning.

Skapad 2018-10-18 13:27 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
En pedagogisk planering med matematisk mätning, för inkluderad grundsärskoleelev.
Grundsärskola 4 – 6 Matematik Svenska
Längd, vikt, volym och tid är ett stort och brett område som vi arbetar med under tre år på olika fördjupade nivåer. Under VT-19 fokuserar vi extra på längd, vikt, volym parallellt med kontinuerligt arbete med tid.

Innehåll

Syfte (Lgrsä-11)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får ökad kunskap i talområdet 0 till 1000
 • du får förståelse för mätning på olika sätt
 • du lär dig om tid och klockan
 • du får kunskap om pengar och dess värde
 • du får ytterligare kunskap och förståelse för de fyra räknesätten
 • du ska träna ytterligare på problemlösningar 

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur)

 • stärka förståelsen för tid, klockan, siffror och tal
 • arbeta med pengar, sedlar och mynt
 • arbeta med de fyra räknesätten på olika sätt och med konkret material samt digitalt
 • använda olika måttenheter i flera sammanhang
 • spela spel
 • mäta längder, mäta tid, mäta vikter, mäta volymer
 • arbeta i övningsboken
 • rita, skriva och berätta om egna reflektioner och slutsatser utifrån gemensamma aktiviteter (dokumentation)
 • genomföra diagnoser
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt, i grupp och helklass
 • samtala och redovisa enskilt

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

   • addition och subtraktion
   • positionssystemet
   • köpa och sälja i vardagliga situationer
   • mynt och sedlar
   • att väga och att mäta längd
   • avläsa sträckor
   • tid och hur klockan fungerar
   • begrepp i längdenheter: Mil, kilometer, meter, decimeter, centimeter, millimeter.
   • begrepp i volymenheter: Kilogram, hektogram, gram. Liter, deciliter, centiliter, milliliter. 
   • begrepp i tid: timmar, minuter, sekunder, olika klockslag, igår, imorgon, ett dygn, en vecka, en månad, årstiderna, ett år mm

Bedömning

Detta ska bedömas utifrån dina förutsättningar:

 • din förmåga att beskriva/förklara mätning på olika sätt
 • din förmåga att räkna med både i addition och subtraktion, samt din förståelse för multiplikation och division
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper, samt avrunda, jämföra och ordna tal
 • din förmåga att samarbeta i par- och med gruppuppgifter

Hur bedömningen ska gå till:

 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom observationer, dokumentation och diagnosiskt material
 • med samtal / diskussion i dina undersökningar och i arbetet i grupp / par samt enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  4-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  4-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  4-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
  Ma  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar.
  Ma  C 6
 • Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med viss säkerhet.
  Ma  C 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  C 6
 • Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till väl fungerande lösningar.
  Ma  A 6
 • Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med säkerhet.
  Ma  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  A 6
 • Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  A 6

Matriser

Sv Ma
Kunskapskrav matematik åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Vardagliga situationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar.
Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till väl fungerande lösningar.
Matematisk information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Beskriva information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram.
Eleven beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven beskriver informationen i någon tabell eller diagram på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa, skriva & storleksordna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
Additions- och subtraktionsuppgifter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -100 på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -1000 på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Sträckor, massor & volymer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med viss säkerhet.
Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med säkerhet.
Resonemang om rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra enkla resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Omdömen om rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.