Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter

Skapad 2018-10-18 13:47 i Junibackens skola Ludvika
Skriva berättande texter.
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Nu är det dags att skriva berättande texter av olika slag. Noveller, lite längre berättelser och tecknade serier ska det bli. Vilka knep finns att ta till för att skriva texter som andra vill läsa? Hur kommer man på en bra handling? Hur kan man börja och sluta sin text?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att skriva olika typer av berättande texter, med och utan bildstöd.
Du ska få lära dig olika sätt att bygga historier med början, handling och slut.
Du ska utveckla din förmåga att använda ett språk som passar i sammanhanget och som följer vanliga skrivregler om punkt och stor bokstav, interpunktion och dialog.
Du ska utveckla din förmåga att bedöma dina egna och andras texter och förbättra/bearbeta texter utifrån bedömningen.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att läsa många exempel på skönlitterära texter.
Vi kommer att använda skrivstöd i form av tankekartor, bilder etc.
Vi kommer att hjälpa varandra att utveckla skrivandet genom att göra olika former av kamratbedömningar.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna skriva berättande text med tydlig början handling och slut, som är lätt att läsa och förstå.
Du ska kunna tillföra dina texter beskrivningar av personer och miljöer.
Du ska kunna använda dina kunskaper om olika ordklasser (substantiv, adjektiv, verb) för att göra språket levande.
Du ska kunna följa vanliga skrivregler på ett fungerande sätt.
Du ska kunna kombinera text och bild så att de olika delarna förstärker varandra.
Du ska kunna granska dina egna och andras texter och komma med förslag till förbättringar.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar din förmåga genom ett antal olika texter som du skriver och bearbetar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: