Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar, separationer och kemiska reaktioner

Skapad 2018-10-18 13:54 i Ättekullaskolan Helsingborg
Lösning/blandning, separationsmetoder. Fysikalisk förändring och kemisk förändring samt några kemiska beteckningar.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Första området i kemi behandlar blandningar och separationsmetoder samt inledningen för kemiska reaktioner

Innehåll

Undervisningen kommer att handla om hur man labbar och hur man genomför en säker labb. 

Faktamaterialet vi kommer att gå igenom är; 

  • grundämnen, några kemiska förteckningar
  • blandningar, och exempel på dessa
  • smältpunkt och fryspunkt samt fasövergångar
  • Separationsmetoder och hur man använder dem

Matriser

Ke
Blandningar, separationer och kemiska reaktioner

Rubrik 1

Blandning/lösning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Kan ej ge en bra förklaring på blandning och lösning
Kan ge exempel och en enkel förklaring på blandning och lösning.
Kan ge exempel och en mer utvecklad förklaring på blandning och lösning
Kan ge exempel och en mer välutvecklad förklaring på blandning och lösning

Ny rubrik

Separationsmetoder
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
Kan förklara hur man kan separera blandningar och lösningar
Kan ej några separationsmetoder
kan på ett enkelt sätt förklara filtrering och när man kan använda det, samt någon mer separationsmetod
Kan de olika separationsmetoderna och kan förklara hur de används. Samt kan använda dessa kunskaper för att göra en separationslabb
Kan de olika separationsmetoderna och kan förklara hur de används. Samt kan använda dessa kunskaper för att göra en separations labb på bästa sätt.

Ny rubrik

Kemisk förändring och fysikalisk förändring.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
Kan förklara skillnaden på kemisk och fysikalisk förändring samt några kemiska beteckningar på grundämne och föreningar.
Kanej förklara skillnaden på kemisk och fysikalisk förändring samt några kemiska beteckningar på grundämne och föreningar.
Kan ge en enkel förklaring på skillnaden av kemisk och fysikalisk förändring samt några kemiska beteckningar på grundämne och föreningar.
Kan ge en utvecklad förklaring av skillnaden på kemisk och fysikalisk förändring samt några kemiska beteckningar på grundämne och föreningar.
Kan ge en välutvecklad förklaring av skillnaden på kemisk och fysikalisk förändring, samt beskriver vart ämnena tar vägen i denna förändring. Kan många kemiska beteckningar på grundämne och föreningar.

Ny rubrik

Lika löser lika och tvål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
Atomens uppbyggnad och hur polaritet uppstår samt kan använda detta begrepp för att förklara "lika löser lika" och funktionen av tvål.
ger ingen förklaring
Har förstått vilka några ämnen som är polära och ickepolära och vet vad som löser vad, men kan inte ge en närmre förklaring
Vet några ämnen som är polära och ickepolära och vet att det beror på hur elektronerna sitter fördelade hos atomen/molekylen och kan ge en enklare förklaring hur tvål och lika löser lika fungerar.
Vet några ämnen som är polära och ickepolära och vet att det beror på hur elektronerna sitter fördelade hos atomen/molekylen och kan ge en ingående förklaring hur detta fenomen uppstår samt ritar eller ger en noggrann förklaring hur elektronerna är fördelade. Ger en välutvecklad förklaring hur tvål och lika löser lika fungerar.

Ny rubrik

Fasövergångar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
ämnen olika faser (form)
vet inte vilka faser ämnen kan vara i
Kan de tre olika faserna. samt kokpunkt och fryspunkt för vatten
Kan de tre olika faserna och kan ge en utvecklad förklaring hur ämnena kan byta form. Kan kokpunkt och fryspunkt för två ämnen.
Kan de tre olika faserna och kan ge en välutvecklad förklaring hur ämnena byter form. Använder rätt begrepp i sin förklaring. Kan kokpunkt och fryspunkt för två ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: