Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2018-10-18 14:08 i Björkås förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Vid olika tillfällen under dagen kan skapande aktiviteter förekomma. Det kan vara både planerade och spontana aktiviteter där skapande i olika former förekommer.

Innehåll

"Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera" Lpfö98/16

Skapande kan ske i olika former och vara både planerade och oplanerade, dvs spontana i gruppen eller hos enskilda barn. Skapande kan ske med färg och form och med olika sorters material. Det kan vara knutet till årstider, högtider, teman eller fantasin.

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få möjlighet att:

 • känna nyfikenhet och glädje i att utforska olika sätt att skapa utefter sitt eget intresse.
 • prova på olika material
 • prova olika sätt att uttrycka sig på
 • känna tillit till sin egen förmåga
 • lära sig nya begrepp och se samband
 • utveckla finmotorik

Hur gör vi?

Vi planerar olika aktiviteter utefter vad vi ser att gruppen visar intresse för.

Vi är närvarande pedagoger och fångar upp enskilda barn som visar intresse för skapande av olika slag under hela dagen.

Vi planerar aktiviteter med teman som hör ihop med högtider och årstider där barn deltar om de vill.

Vi erbjuder ett varierat material och använder oss av olika verktyg.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: