Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt

Skapad 2018-10-18 14:15 i Förskolan Eken Östhammar
Vi leker, lär och utforskar i vår närmiljö.
Förskola
På onsdagar går Blåsippan på utflykt och besöker olika delar av vår närmiljö.

Innehåll

Bakgrund

Vi har en fantastik närmiljö och den vill vi besöka regelbundet. Vi leker och utforskar mycket på vår förskolegård och vill komplettera det med utflykt och lek i närområdet/ naturen. Vi arbetar tematiskt och temat följer med oss på våra utflykter också. Denna höst är temat på avdelningen ”Djungelboken”. 

 

Följande prioriterade mål från Läroplanen utgår vi från:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmågan att leka och lära 

Metod

Då vårt tema för hösten är ”Djungelboken” har vi besökt skogen och planerar för fler utflykter till det barnen redan kallar ”Djungelskogen” eller ”Djungelbokenskogen”. Vissa aktiviteter planerar vi pedagoger men är lyhörda för barnens fokus och intressen den aktuella dagen och anpassar utflyktens innehåll. Vi brukar besöka återvinningscentralen regelbundet och ofta är det barnen som påpekar att det är fullt i korgen och att vi behöver gå och lämna kartongerna.

Vi arbetar utifrån vårt pedagogiska årshjul och har olika fokusområden under året (se bild).

Dokumentation

Vi dokumenterar aktiviteterna för att barnen ska få syn på sitt eget lärande. För att föräldrarna ska få insyn i verksamheten och kunna påverka och för att kunna ha ett samarbete förskola - hem. Dokumentation behövs också för att personalen ska kunna utvärdera verksamheten. Dokumentationen sker främst på unikum men ibland sätts den upp på väggen för att barnen ska få dokumentationen mer lättillgänglig och kan prata med varandra eller med de vuxna, vilket tränar återberättande och de vuxna får syn på vad barnen har lärt sig.

 

Reflektion/ Utvärdering

Vi har gått på utflykt varje onsdag. Ofta har utflykten börjat vid återvinningen, barnen har lärt sig var kartonger, batterier, textiler och plast ska sorteras. På hösten var vi mycket till djungelskogen som barnen efterfrågade och på våren fler utflykter till herrgårdsparken, orangeriet, lekparken och sågdammsparken. Efter utflyktsmålet återkopplar vi ofta på storbildskärmen på samlingen då barnen återberättar via bilderna. Utflyktsaktivitet är en uppskattad aktivitet hos barnen som de efterfrågar.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: