Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt

Skapad 2018-10-18 14:15 i Förskolan Eken Östhammar
Vi leker, lär och utforskar i vår närmiljö.
Förskola
På torsdagar går Blåsippan på utflykt och besöker olika delar av vår närmiljö.

Innehåll

Bakgrund

Vi har en fantastik närmiljö och den vill vi besöka regelbundet. Vi leker och utforskar mycket på vår förskolegård och vill komplettera det med utflykt och lek i närområdet/ naturen. Vi arbetar tematiskt och temat följer med oss på våra utflykter också.

Mål

Se läroplansmålen nedan

Metod

Vissa aktiviteter planerar vi pedagoger för men är lyhörda för barnens fokus och intressen den aktuella dagen och anpassar utflyktens innehåll. Vi brukar besöka återvinningscentralen regelbundet och ofta är det barnen som påpekar att det är fullt i korgen och att vi behöver gå och lämna kartongerna.

Vi arbetar utifrån vårt pedagogiska årshjul och har olika fokusområden under året.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar aktiviteterna för att barnen ska få syn på sitt eget lärande. För att föräldrarna ska få insyn i verksamheten och kunna påverka och för att kunna ha ett samarbete förskola - hem. Dokumentation behövs också för att personalen ska kunna utvärdera verksamheten. Dokumentationen sker främst på unikum men ibland sätts den upp på väggen för att barnen ska få dokumentationen mer lättillgänglig och kan prata med varandra eller med de vuxna, vilket tränar återberättande och de vuxna får syn på vad barnen har lärt sig.

 

Reflektion/ Utvärdering

Höstterminen 2019

Under hösten har vi bytt utflyktsdag från onsdagar till torsdagar pga andra grupper tillsammans med bl.a. Vitsippan. Fördelen med detta har varit att färre grupper går på utflykt den aktuella dagen och fler utflyktsmål är tillgängliga. Detta har även lett till att vår stora gård är tillgänglig för lek.

Utflyktsmålen har varit av skiftande karaktär och vi har till skillnad från tidigare termin haft "svårare" att hitta den röda tråden i våra promenader. Fokus har ibland annat varit att träna på just aktiviteten "promenad". Hur går man i trafiken? Vad är viktigt att tänka på? Vilka regler finns?

Vårterminen 2020

Då vi pga covid-19 spenderar större delen av dagen ute har det känts än viktigare att lämna gården och utforska andra miljöer. Sågdammsparken har blivit ett populärt utflyktsmål där barnen hittar på olika lekar alltifrån att bygga bon av gräs till att fiska i diket. Vi har även ätit mellanmål där och haft annan picknick. Vårt fokus har skiftat under promenaderna med tanke på var vi befinner oss i vårt årshjul.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: